Vracal som sa práve z obednej prestávky, keď ma prekvapila skupinka jemne hnedých klobúkov posadených na trávnatom koberci. Huby po daždi! Krásny to pohľad na krásu prírody v samotnom centre veľkomesta.

Nenápadné huby

Huby sú nenápadné organizmy, o ktorých sa viedli diskusie, kde ich vlastne zaradiť. Či k rastlinám, napriek tomu že živiny fotosyntézou nezískavajú. K živočíchom sa pripodobňujú kvôli svojej závislosti na biomase vyprodukovanej rastlinami. Z pohľadu pozorovateľa by sa dalo povedať, že huby sú samotárskymi typmi. To je však omyl. Huby žijú radi v symbióze, spolunažívajú, s inými organizmami. A predsa majú vlastnú ríšu – huby. Čo sa učíme zo života húb o viere?

Vlhko! Áno, vlhko a sparno je priam ideálne počasie pre rast húb. Spomínam si, ako ma stará mama počas horúcich letných prázdnin, narušenými 2-3 po sebe idúcimi usmoklenými dňami utešovala slovami: „Uvidíš, koľko hríbov ujo Jano nazbiera. To bude praženica …“ Veru, tak aj bolo.

Rast húb je nemožné ustriehnuť voľným okom. Trvá určitý čas, kým huby vyrastú aj po akomkoľvek daždi. Vlhké podmienky poskytujú tie správne podmienky pre rast týchto nenápadných darov prírody. Pôda poskytuje hubám živiny, je pre nich zdrojom organických látok a minerálov. Svoju úloha hrá aj kyslosť pôdy. Napríklad bukový les má inú výdatnosť a rôznorodosť húb keď má pôda kyslý alebo zásaditý podklad. On je cesta

Huby a viera

Naša viera v Ježiša Krista, osobný vzťah s ním vyžaduje neustály prísun živín. Bez toho, naše telá hladujú a smädia po prísune duchovných živín. Postupne strácame to, čo nám už bolo dané. Vieme však, že každodenná modlitba, štúdium Božieho slova, aktívna účasť na bohoslužbách a nezištná služba a pomoc druhým patria k najdôležitejším zložkám našej stravy. Tej duchovnej, samozrejme.

„Každá huba má svoj čas a svoju rastlinku, či strom alebo jeho zvyšky.“

Milujem prírodu a ako chemik – prírodovedec sa mi páči koncept symbiózy, spolunažívania. Vidím v ňom analógiu potreby mať kamarátov a priateľov. Nie iba jedného ale viac. Je skvelé porozprávať sa o životných zážitkoch, kedy nám viera v Krista pomohla. Je super vedieť, že nie ste jediný člen Cirkvi Ježiša Krista široko-ďaleko ale že máte niekoho, kto vám rozumie a povzbudí, keď vám chyba nejaká z duchovných ingrediencií.

Stojme na svätých miestach

Pre huby je pôda bohatá na živiny, povedzme sväté miesto, v kombinácii s vlhkou klímou kľúčom pre rast. Práve medzi stenami nášho domova, často nepozorovateľne, asimilujeme pravdy Evanjelia Ježiša Krista, rastieme a budujeme vlastný ekosystém.

Stojme preto na svätých miestach ako huby v božských lesoch, nech rastieme ako huby po daždi.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.