Určite ste to zažili aj vy. Čítate popravde naozaj zaujímavý článok na internete. Prídete na samotný záver a v tom na vás vyskočia komentáre. Ľudia nešetria emóciami, „slobodne“ prejavujú svoje názory či už kultivovaným spôsobom alebo tým hulvátskym, plným nadávok a osočovania a samozrejme poloprávd a neoverených faktov, pretkaných „zaručenými skúsenosťami“. Dalo by sa povedať, že títo pseudoodborníci musia mať vždy pravdu. Teda aspoň si to myslia. Admin je bez šance. Nestíha sledovať príspevky a tým ani mazať tie, ktoré sú v rozpore s kódexom diskutujúceho.

Je pravda na webe?

Internet nám toho naozaj nadelil. Informácie neboli nikdy v našich rukách tak rýchlo a exkluzívne ako sú dnes. Už len si prebrať čo je naozaj pravdivé a čo je fake news … Ako ste na tom vy? Robí vám problém rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom, či pravdou a polopravdou? Veru že, neľahká úloha.

„Ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého. A mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí.“ Moroni 10:4-5

Tieto verše nás vedú k modlitbe, ktorá má potvrdiť alebo vyvrátiť veci, ktoré sú nám nejasné. Tomuto kľúčovému „overeniu“ si pravdy, by podľa mňa malo predchádzať racionálne uvažovanie nad vecou, preskúmanie si veci z každej strany.

Pýtajte sa, radi odpovieme

Ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sme často konfrontovaní s názorovo protirečiacimi prispievateľmi do sociálnych sietí. Niet divu, veď Cirkev JKSnd je jedna z najmladších zaregistrovaných Cirkví na Slovensku. Stalo sa tak v maji 2008. (Pridat video) Naši misionári sa neúnavne snažia prizvať ľudí k hlbšiemu a osobnému vzťahu s Bohom. Robia to dobrovoľne a zo svojich vlastných úspor.

Tak ako oni, aj ja som mal príležitosť slúžiť ako dobrovoľnícky misionár. Strávil som 2 roky života v štyroch oblastiach Švajčiarska. Bol to nádherný čas môjho života, plný radosti a služby, nových priateľstiev a požehnaní.

Ľudia sa ma deň, čo deň pýtali na rôzne veci ohľadne Cirkvi. Niektoré otázky sa dotýkali histórie Cirkvi ako je napríklad mnohoženstvo, či dobu, kedy kňazstvo nebolo dostupné Afroameričanov. Iní boli zvedaví na reálnosť prvého Josepha Smitha ako novodobého proroka Pána. Mladí ľudia bažili po poznaní a zistení informácií takpovediac z prvej ruky. Často sa pýtali, ako vlastne vyzerá náš „misionársky“ deň, prečo sme sa rozhodli ísť na misiu, z čoho žijeme. Boli unesení Božími chrámami Cirkvi. K mnohým projektom služby, ktoré sme nezištne vykonávali sa radi pridávali.

Keď pseudoodborníci komentujú …

Počas svojej 2-ročnej „púte“ ako misionára Cirkvi som stretol mnohých ľudí iného vierovyznania. Týmto myslím tých naozaj silne presvedčených o svojom náboženstve. S rukou na srdci hovorím, že to boli tie najlepšie stretnutia. So vzájomným rešpektom sme hovorili o rôznych aspektoch nášho náboženstva, nášho životného štýlu. Bez akejkoľvek škriepky. Či už som hovoril s budhistom, hinduistom, moslimami, pravoslávnymi … vždy to bola obohacujúca skúsenosť. Áno, ako Svätý neskorších dní som bol obohatený mnohými náhľadmi na život tzv. „inovercov“ a som za to vďačný! Aj tieto diskusie pomáhali sformovať moju osobnosť, moje duchovné JA.

„Každý deň žijem svoju vieru. Skutkami a činmi viery. Život, ktorý vediem, o tom svedčí. Spýtajte sa ma na moju vieru, Cirkev, náboženstvo. My, členovia Cirkvi, ju poznáme najlepšie, lebo ju žijeme.“

Pseudoodborníci na naše náboženstvo majú tendenciu opätovne prichádzať s novými „overenými“ dôkazmi o tom, či inom s cieľom nás zneistiť a začať pochybovať o tak cennej perle akou je znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista.

Vážení pseudoodborníci, všetko som už mnohokrát počul počas dvoch misijných rokov a 8 rokov celkovo, odkedy som člen Cirkvi. Nič nového pod slnkom, musím povedať … Moje osobné presvedčenie a životný štýl, ktorý vediem stojí na pevnom základe.

Overené informácie získate vždy od tých, ktorí sú samy „majstrami“ v obore.

Uznajte samy predsa. Ak máte problémy s chrupom idete k odborníkovi – zubárovi a nie k ušnému, iba pre to, že aj ušný je doktor a hádam aj on sa do toho rozumie…Ak  sa chcete naučiť hrať volejbal, je dobré vyhľadať najbližšie volejbalové družstvo a zapojiť sa do tréningu, kde sa dozviete a naučíte presne to, čo treba.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.