Pseusoodborníci verzus tí, ktorí vieru žijú

Každý deň žijem svoju vieru. Skutkami. My, členovia Cirkvi, ju poznáme najlepšie, lebo ju žijeme. Spýtajte sa nás. Pseudoodborníci ju žiaľ nepoznajú.

Read More