Moje osobné svedectvo o Spasiteľovi je mojím pokladom počas 2 rokov dobrovoľníckej služby misionára. Milujem túto prácu a chcem, aby ľudia o Ňom nielen vedeli ale skutočne osobne poznali svojho Spasiteľa.

Rozhovor so študentami teológie

Počas jedného dopoludnia sme hovorili s ľuďmi na námestí o živote Ježiša Krista. Stretli sme dvoch mladých mužov, študentov teológie, s ktorými sme sa pustili do reči. Boli práve po prednáške o živote Ježiša Krista a tak sme videli, že obaja doslova chrlili informácie o jeho živote z Nového zákona. Hovorili o mnohých z Ježišových zázrakov, jeho neustávajúcej službe a príklade pre ľudí.

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. (Skutky 10:38)

Ja a môj spoločník sme zaujato počúvali a boli naozaj radi, že sme stretli mladých ľudí ochotných hovoriť o Kristovi. Po chvíľke som sa ich ja, misionár na plný úväzok s menovkou, spýtal: „Veríte v Krista, veríte v jeho mocné skutky počas pozemského života?“ Odpoveď týchto dvoch mladých mužov nenechala na seba dlho čakať, keď odvetili: „Nie, neveríme …“ Pozastavil som sa, keďže v ich hlase sme nezaznamenali ani len náznak irónie. Nedalo mi to, Nerozumel som im. Kládol som si otázku: „Ako je možné, že študenti teológie nemajú osobné svedectvo o Spasiteľovi sveta?“ Veď predsa oni tak dokonale poznajú príbehy o Ňom. Jako to, že im chýba svedectvo, že On v skutočnosti existoval. Nemajú sa predsa, títo dnes-študenti teológie, pripraviť na svoje povolanie kňazov? Kládol som si mnohé ďalšie otázky, ktoré väčšinou zahŕňali „prečo“, ale odpovede neprichádzali. Keď sme sa lúčili, túžil som spoznať týchto mladých mužov hlbšie a pomôcť im získať osobné svedectvo o Kristovi.

Čím viac sa o svedectvo delím, tým je silnejšie

Cítil som veľkú vďačnosť za čas, ktorý som osobne venoval modlitbe, čítaniu písiem s rodičmi už od útleho veku. Cítil som vďaku za čas, ktorý mi v primárkach venovali všetky učiteľky a učitelia. Mojim vedúcim v mladých mužoch, ktorí vždy zdôrazňovali štúdium Božích písiem a žitie podľa zásad evanjelia Ježiša Krista. Vďaka môjmu odhodlaniu vedieť, či príbehy Nového zákona sú naozaj pravdivé, som získal osobné svedectvo o ich pravdivosti. Nebeský otec mi zodpovedal modlitby. Viem to a nikto mi osobné svedectvo nemôže vziať. Práve naopak deň za dňom sa o svoje svedectvo delím s ľuďmi v Českej republike a na Slovensku. A viete čo? Čím viac sa o svoje svedectvo delím, tým je silnejšie. Nie je to nádherné? Zdieľaním svedectva oň neprichádzam, ale práve naopak ho obnovujem a posilňujem. Starší na námestí Andreja Bagara v Nitre

Osobné poznanie je mojím pokladom

Do svojho svedectva som investoval svoj čas a túžbu získať svedectvo. S prispením ľudí vôkol mňa, moje svedectvo rástlo a počas týchto 2 rokov mám možnosť povedať ľudom o znovuzriadenom evanjeliu Ježiša Krista. Viem, že toto evanjelium požehná každému, kto s úprimným zámerom príde pred Boha a bude sa chcieť dozvedieť o Božom pláne. Moje osobné svedectvo je pokladom, o ktorom ale s radosťou hovorím ostatným.

Tento článok vznikol z prevažnej miery ako inšpirácia z príhovoru Staršieho Reinesa slúžiaceho v Prahe.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.