Náš smútok z odchodu Prezidenta Thomasa S. Monsona, 16.-teho prezidenta a proroka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, na druhý svet je sprevádzaný našimi myšlienkami a spomienkami na jeho život. Tento veľký muž slúžil ako apoštol Pána a Pánov prorok počas 54 rokov. Zo všetkých vecí, ktoré ste už od neho počuli, čítali sme vybrali 3 veci, o ktorých si myslíme, že ho najlepšie popisujú.

Prezident Monson sa úprimne staral o vdovy

Veľa členov Cirkvi určite počulo o jeho výnimočnej službe ako biskupa, keď mal iba 22 rokov. V jednu dobu sa ako biskup staral a slúžil 84 vdovám . Vďaka jeho rozprávaniam a spomienok druhých sme videli muža, ktorý naslúchal nabádaniam Ducha Svätého, aby dokázal poskytnúť pomoc a slúžiť ostatným: v posledných chvíľach života navštívil svojho priateľa;  svojmu kamarátovi z detstva daroval svojich králikov, aby mali čo na stôl na Deň Vďakyvzdania. Často navštevoval domovy dôchodcov aj keď mal veľmi veľa ďalších povinností. Nedávno o ňom apoštol Boyd K. Packer povedal: „Domovy dôchodcov navštevuje kedykoľvek mu to jeho rozvrh aspoň trošku umožní.“ Prezident Monson a vdova

Jeho láska a ochota slúžiť ostatným a jeho dar vedieť ako konať veci skrze Ducha Svätého ho doslova a do písmena charakterizovali a budú nás samotných inšpirovať konať takisto aj po jeho smrti.

Prezident Monson mal zmysel pre humor … kývanie ušami

Spomínate si na jeho príhovor počas Generálnej konferencie, keď zakýval svojimi ušami? Jeho humorné rozprávanie príbehov bolo vždy lahôdkou počas Generálnej konferencie a učilo nás tomu, že človek v pokročilom veku môže prekypovať humorom a neustále sa snažiť udržať úsmev na tvári počas cesty životom.

Prezident Monson používal podobenstvá k výuke Evanjelia

Možno tou najvýznamnejšou vecou, ktorú si budeme asociovať s Prezidentom Monsonom je jeho unikátny náhľad a schopnosť vidieť duchovné veci v každodenných činnostiach. V roku 2013 hovoril o tom ako dieťa spôsobil požiar neďaleko ich rodinnej chaty a tak použil tento príbeh z detstva ako mocnú lekciu o nebezpečenstvách neposlušnosti. Pri inej príležitosti spomenul jeho prvú nedeľu v námorníckom výcviku, akú odvahu vyžadovalo stáť si za svojou vierou, aj keď si za ňou mal stáť sám. Tento príklad použil ako my v dnešnom neistom svete musíme robiť to, čo je správne. Pravidelne tak premenil životné skúsenosti na krásne podobenstvá, ktoré sa dotkli sŕdc ľudí po celom svete a inšpirovali ich k pozitívnej zmene. V mnohom pripomínali jeho podobenstvá učenie Spasiteľa.

Počas toho, ako si pripomíname život a skutky tohto skvelého muža, kiež si jeho službu, zmysel pre humor a schopnosti vidieť duchovné podobenstvá v každodenných situáciách osvojíme na našej ceste späť k Pánovi.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.