Keď počujete „mormoni“, väčšine ľudí si vybaví „náboženská sekta, ktorá praktikuje polygamiu a žije podľa nezmyselných zákonov“. Bohužiaľ, či skôr bohu vďaka, ani jedna z týchto informácií nie je pravdivá. Mormoni nie sú žiadna sekta, je to celosvetovo uznávaná cirkev a jej pravý a celý názov znie Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezývku mormoni získali vďaka Knihe Mormonovej, čo je písmo (náboženský text) porovnateľný s Bibliou, ktorú preložil prorok Joseph Smith. Aj druhá dezinformácia nie je pravdivá. Mormoni polygamiu nepraktikujú a veria v manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Rodina je pre členov Cirkvi veľmi dôležitá a je u nich na prvom mieste. U poslednej dezinformácie sa trošku pozastavím. Aj keď sa niektorým ľudom tieto „zákony“, alebo prikázania, môžu zdať nezmyselné, z pohľadu vedy a poznania, ktoré dnes máme, boli a sú nadčasové. Dnes sa zameriame hlavne na Slovo múdrosti, ktoré patrí k jednému z týchto, niektorými označovanými, „nezmyselných zákonov“.

SLOVO MÚDROSTI

Tí z vás, ktorí dákeho člena Cirkvi Ježiša Krista poznáte, ste asi vypozorovali, že nefajčia, nepijú alkohol, čaj, kávu a neberú drogy. Je to z dôvodu, že pred asi 180 rokmi obdržal prorok Joseph Smith zjavenie, že tieto látky sú pre človeka nie dobré. V tej dobe neexistovali štúdie dokazujúce, že tieto látky sú naozaj zdravie škodlivé, dnes však už vieme, že tomu tak je a že toto zjavenie bolo naozaj prorocky nadčasové.ovocie a zelenina

Toto zjavenie bolo dané Bohom, aby Svätí poznali „rád a vôľu Božiu ohľadne časného spasenia všetkých svätých v neskorších dňoch“ (NaZ 89:2) teda, aby vedeli, čo si Boh želá, a prijímali do svojho tela len zdraviu prospešné látky a táto znalosť, im bola daná „ako zásada so zasľúbením“. Celé zjavenie je dostupné tu. Okrem už spomenutých látok, ktoré nemáme prijímať, je v tomto zjavení taktiež mnoho vecí, ktoré prijímať máme a ktoré sú velice často zabúdané a nekladie sa na ne taký dôraz, ale bez ktorých zasľúbení, ktoré nám sú v tomto zjavení sľúbené, jednoducho nemôžu byť naplnené.

Prvá vec, o ktorej sa hovorí a mali by sme ju dodržovať je jesť plody v období svojom. To znamená, že v lete by sme mali jesť ovocie a zeleninu, ktorá práve vyrástla, na jeseň jablká, hrušky, slivky atd. Po druhé by sme mali v striedmosti užívať mäso. Nadmerná konzumácia mäsa nie je pre naše telo dobrá a skôr nám škodí, než by nám bola  prospešná. A v neposlednom rade by sme mali tiež konzumovať obilniny, hlavne pšenicu.

ZASĽÚBENIA

Pokiaľ sa týmito radami riadime, Boh nám sľubuje, že „všetci svätí, ktorí pamätajú na to, aby zachovávali a činili tieto slová, kráčajúc v poslušnosti prikázaní, obdržia zdravie v pupku svojom a morek pro kosti svoje; A nájdu múdrosť a veľké poklady poznania, v pravde skryté poklady; A pobežia, a nebudú unavení, budú kráčať, a nebudú omdlievať. A ja Pán, im dávam zasľúbenie, že ničiaci anjel prejde okolo nich, ako okolo detí Izraela, a nezabije ich. Amen.“ (NaZ 89:18-21.) Inými slovami povedané, Boh nám sľubuje, že budeme zdraví, naše telo bude prospievať, budeme mať čistú myseľ, budeme schopní získať Jeho vedenie, budeme mať dobrú kondičku a budeme požehnaní dlhovekosťou.

Proroci neskorších dní nás taktiež nabádajú, aby sme si sami pestovali zeleninu a ovocie, ktoré je zdravšie. Toto ale nie sú jediné nabádania, ktoré nám Boh ohľadne zdravého životného štýlu v týchto neskorších dňoch (obdobie od znovuzriadenia evanjelia, do druhého príchodu Ježiša Krista) dal.

V oddiele 88 knihy Náuk a Zmlúv, hneď pred Slovom múdrosti, je napísané: „Prestaňte byť lenivými; … prestaňte spať dlhšie, než je nutné; choďte do postele svojej včas, aby ste nemuseli byť unavení; vstávajte včas, aby telo vaše a myseľ vaša mohla byť oživená.“ (NaZ 88:124)

NEBUDME LENIVÝMI

V dobe, keď bolo toto zjavenie dané (rok 1833), väčšina ľudí pre svoju obživu muselo tvrdo pracovať na poli alebo inou fyzickou prácou a nemohli si dovoliť byť leniví, aby sa uživili. V dnešnej spoločnosti je situácia iná. Dnes už tak tvrdo fyzicky nepracujeme, ale myslím, že práve preto dal Boh toto prikázanie.

Pohyb je pro nás velice dôležitý a potrebujeme ho. Väčšinou sa nám ale moc často nechce nič robiť a všetko to zvalíme na únavu a kvázi hektický životný štýl … Avšak každý z nás môže cvičiť a nemusí pri tom nutne chodiť do posilňovne. Stačí pridať iba niekoľko cvikov naviac k ostatným aktivitám, ktorých počas dňa máme obvykle viac než dosť. Čo tak namiesto drepov so závažím v posilke vyšľapať schody vo vašom 7-poschodovom paneláku? Namiesto kľukov, či posilňovania rúk a ramien so závažím, môžete zdvíhať vaše novorodené bábätko, či cestou z nákupu párkrát pozdvihnúť nákup. Malých príležitostí k pohybu je ako maku.

NESPIME DLHŠIE, NEŽ JE NUTNÉ…

Ďalšie prikázanie, ktoré sa skôr týka dnešnej doby je, že máme chodiť včas spať a včas vstávať. Nielen, že je naše telo viac oddýchnuté a máme čistejšiu myseľ, ale tiež stihneme oveľa viac. Nočný život, ako ho poznáme dnes, začal s elektrifikáciou miest. Prvé mestá začali byť elektrifikovaní až v roku 1878. Do tej doby chodili spať skoro a von nevychádzali, pretože noc bola spojená so zlodejmi a nebezpečnými ľuďmi. Dnes ale mnoho ľudí kvôli televízii, počítačom a rôznym večierkom a akciám chodí spať neskoro a vstáva skoro ráno, kvôli práci a škole, a tak sú neustále unavení, nevrelí a potrebujú rozličných „pomocníkov“, aby neboli ospalí.Padajúci lístok počas jesene

BOH VIE NEJLEPŠIE

I keď tieto prikázania a rady boli dané už v roku 1833, ich dôležitosť a dopad na spoločnosť vidíme až teraz. I keď možno v dnešnej dobe nerozumieme všetkým Božím prikázaniam, Boh vie najlepšie, čo je pre nás dobré a ako máme žiť tu na zemi, aby sme prežili krásny, zdravý a bohatý život.

Neváhajte a dozvedzte sa viac o tom, ako posilniť zdravie a verne nasledovať Ježiša Krista v Jeho znovuzriadenej Cirkvi. 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.