Náš zdravý životný štýl – Slovo múdrosti

Ako máme žiť tu na zemi, aby sme prežili krásny, zdravý a bohatý život? Skrze prorokov nám zjavil Slovo múdrosti, ktoré nás robí (okrem iného) silnejšími, krajšími a dlhovekejšími.

Read More