Ako mať deň za dňom svetlo vo svojom živote? Ak vám život trochu stmavol, rozžiarte ho opäť vecami, ktoré ho zaručene rozjasnia. Tu sú slová rady, útechy a nabádania od Apoštola Uchtdorfa.

Prajem si poskytnúť aspoň kúsok pomoci pre tých z vás, ktorí ste mladí. Viem, že sa namáhate s nájdením miesta mimo tohto nepokojného sveta. Čelíte dôležitým, životne-určujúcim rozhodnutiam každý jeden deň. Vidíte mnoho vecí online a uvažujte ako ich zlúčiť so svojim svedectvom, či evanjeliom Ježiša Krista. Premýšľate, či vaše výkriky o pomoc sú vypočuté, či už Bohom alebo cirkevnými vedúcimi. Moje posolstvo k vám znie: Ustúpte z tieňa tohto sveta a vkročte do večného svetla Kristovho. Svedčím, že On je tam vždy, dokonca vtedy, keď ho nevidíme, či necítime Jeho svetlo.

Žiadne svetlo?

Tma nie je priamym indikátorom, že niet svetla. Často to znamená, že jednoducho nie sme na správnom mieste, kde získame svetlo. Možno sme sa nechali rozptýliť nadmerným používaním sociálnych médií. Možno sme vynechávali každodenné čítanie Božieho slova. Možno sme sa zošmykli z cesty pozeraním pornografie, či akejkoľvek jej formy. Jeho svetlo k nám dosvieti, keď budeme na správnych miestach.

Pravda, duchovné svetlo naďalej svieti na všetky, naozaj všetky Božie stvorenia. Naopak, Satan sa usiluje, aby nás dostal do tieňa, do tmy.  Núti ľudí, aby sa dostali do svojho osobného „zatmenia“. Naďalej bude pokračovať v zatláčaní ľudí do jeho temných jaskýň.ím čistejšou sa naša duša stane, tým viac svetla bude vyžarovať z našich tvárí

Jeho svetlo vždy svieti

Boh nás však nebude nútiť, aby sme prijali Jeho svetlo. Ak sa niekto cíti pohodlne v temnote, je nepravdepodobné, že sa jeho srdce zmení. Na zmenu je treba aktívne umožniť svetlu, aby vošlo dnu.

Je to na nás, aby sme boli pripravení na správnych miestach, aby sme mohli vidieť božské svetlo evanjelia Ježiša Krista. Aj keď sa nám zdá svet tmavým, stále sa môžeme samy rozhodnúť kráčať v Kristovom svetle, dodržiavať Jeho prikázania a odvážne svedčiť o Jeho existencii a veľkosti.

Vždy keď . . . . . . , pocítiš Jeho svetlo

Keď otvoríme svoje srdce a myseľ, budeme pokorne nasledovať Spasiteľa, získame viac Jeho svetla.  Riadok za riadkom, tu trochu a tam trochu, získame viac svetla a pravdy do vašich duší až do tej miery, že všetka tma bude z nášho života vyhladená.

Vždy keď obrátime naše srdcia k Bohu v pokornej modlitbe, pocítime Jeho svetlo. Vždy keď vyhľadávaš Jeho vôľu v písmach, horí jasnejšie a jasnejšie svetlo. Vždy keď usiluješ o vedenie ohľadom výberu školy, povolania, s kým randiť, novej práce, dotkne sa ťa svetlo. Vždy keď si povšimneš nikoho v núdzi, obetuješ vlastné pohodlie a pristúpiš k nemu s láskou, svetlo v tvojom a jeho živote sa rozžiari. Vždy keď použiješ svoju vieru v Ježiša Krista bez predošlého porozumenia dôvodu prečo, svetlo sa znásobí. Vždy keď odoláš pokušeniu a zvolíš si čistotu; vždy keď usiluješ o odpustenie alebo sám odpúšťaš; vždy keď odvážne svedčíš o pravde, svetlo vyháňa tmu a priťahuje tých, ktorí hľadajú svetlo.

Moji priatelia, modlím sa často za vás. Rozumiem, že výzvy a otázky, ktorým čelíte, sú významné. Svedčím, že odpoveď je na ceste v podobe Jeho svetla. Dovoľte Bohu, aby vám pootvoril oči. Dovoľte mu, dať vám nové srdce. Keď budete vždy stáť v jeho svetle, budete navigovaný na ceste týmto životom.

Tento článok bol pôvodne publikovaný pod názvom „Step into His Light“. Jeho autorom je Dieter F. Uchtdorf.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.