Čo to vlastne robím? Tak znie jedna z najčastejších otázok, ktoré si kladieme.

Častokrát je táto otázka namierená na Boha a skoro je vždy spojená s životne dôležitými rozhodnutiami. Čo a kam ísť študovať? Mal by som slúžiť na misii? Akú kariéru mám zvoliť? Mal by som si vziať práve túto ženu? Hľadanie odpovedí na tieto otázky môže ľudí priviesť až k šialenstvu.

Ideme sa doslova zblázniť z toho, že nebesia sú akosi ticho. Vyskytne sa pokušenie spýtať sa ďalšiu otázku: Prečo nám Boh odníma vedenie v záležitostiach, ktoré nám doslova rvú srdce?

Odpovede na tieto otázky sa jemne líšia. Každý z nás je iný, a to, čo je potrebné pre jedného z nás, môže byť niečo úplne iné pre druhého. Avšak, je tu jedna všeobecná pravda užitočná pre každého. Boh za nás rozhodnutia nespraví, a nezáleží ani na tom, ako veľmi chceme aby ich spravil. Nakoniec je rozhodnutie na nás samých bez ohľadu na to koľko rád, nabádaní a pomoci sme získali, či nezískali.

Boh nám nikdy možnosť voľby nevezme. Naša sloboda jednania je v pláne spásy nevyhnutná a je božským darom k duchovnému posilneniu a povzneseniu sa.

Ak to znie odradzujúco, je tu ďalší fakt, ktorý by nám mal dodať odvahu a nádej: Boh posvätí naše rozhodnutia, keď sa usilujeme o to najlepšie. Ak spravíme všetko, čo je v našich silách aby sme sa rozhodli správne, poddáme našu vôľu tej Božej s vierou, Boh umožní aby boli naše rozhodnutia použité pre dobro.

Toto ale neznamená, že všetko vždy dopadne, tak ako chceme. Veci sa dokonca nemusia vydariť. A predsa, Boh nás nenechá spadnúť z cesty alebo sa stratiť. Bez ohľadu, čo sa stane, budeme poháňaní vpred, bližšie k Nemu.

Môžeme začať dnes. Čím viac krokov viery, tým istejšími sa tieto kroky stanú. O čo viac istejšími
sa staneme my, o to viac ľudom dokážeme pomôcť. Ak ste ponorený v zmätku pri rozhodovaní sa, tu je zopár návrhov ako začať:

  • Premýšľajte nad následkami všetkých možných rozhodnutí. Ktoré z nich sa najviac zhodujú Po schodochs tým, čo chcete vy a s tým, čo si myslíte, že chce pre Vás Boh?
  • Spýtajte sa sami seba, či sa vám odpovede, ktoré vám Boh dáva nepozdávajú alebo či ste skutočne slobodní pri výbere z množstva dobrých variantov.
  • Modlite sa o pokoru predložiť vašu vôľu Pánovi a o rozvinutie skutočného zámeru získať odpoveď. Boh môže pozdržať svoju odpoveď, kvôli tomu, že na jej základe nebudeme jednať.
  • Posúvajte sa vpred tým, smerom, ktorý je pre vás najlepší. Boh vás skôr zastaví pri konaní nesprávneho než vám povie čo správne urobiť.
  • Zhotovte si zoznam vecí, za ktoré ste vďační a za to ako vás Boh v poslednom čase viedol . Možno vás vedie viac ako sa domnievate …

Boh chce, aby sme boli veľkolepí. Ak sú naše srdcia na správnom mieste a my sa svedomito usilujeme o to najlepšie, on nás posvätí. Mali by sme sa hnúť vpred s nádejou v tento sľub.

Tento článok napísala Aleah Ingram a pôvodne bol publikovaný na ldsdaily.com.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.