Jednou z najťažších vecí, keď sme v kaši, je presmerovať naše myšlienky na niečo iné. Pozdvihnutie niekoho iného ale často krát vedie k pozdvihnutiu seba samého.

Skutky dobrovoľnej služby toto činia hneď dvoma spôsobmi. Za prvé, služba odníma sústredenie na seba samých. Za druhé platí, že keď niečo dávame, cítime radosť. Táto radosť prichádza od Ducha Svätého. Keď ho do našich životov pozveme, naša bolesť začne ustupovať a na scénu príde šťastie ako náhrada bôľu.

Pociťovanie Ducha

Keď sa blížil deň Kristovho ukrižovania, strávil čas so svojimi najbližšími a uistil ich, že ich nikdy nenechá samých. Nám sľúbil to isté – nenechá nás samých. „Pokoj vám,“ povedal. Touto vetou mal na mysli Ducha, ktorý nám dokáže pomôcť kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Pociťovanie Ducha sa môže pre každého z nás líšiť, dokonca skúsenosti jednotlivcov sa môžu podľa situácie a okolností líšiť ale spoločným menovateľom a spojovníkom je pocit radosti a pokoja.

Služba druhým

Ježiš strávil život službou. Kŕmil hladových. Liečil chorých. Smútil s tými, ktorí plakali. Miloval ľudí, aj tých, ktorí chybovali. Dokonca empaticky viedol sebeckých, na seba – zameraných, ľudí. Obúval zaprášené, ubolené nohy. Bol milí k tým, ktorí ho častovali nadávkami. Uprednostnil ostatných pred sebou samým vediac, že jeho život sa stane príkladom pre nás.Jair prichádza k Ježišovi

Keď sa ho spýtali, ktoré prikázanie je to najdôležitejšie, Ježiš odpovedal, že milovať  Boha. Druhé najväčšie je milovať svojho blížneho, našich bratov a sestry. Požiadal nás aby sme sa navzájom pozdvihovali.

Veľa spôsobov ako slúžiť

Služba niekomu nemusí vždy znamenať rýchlu donášku večere. Možno oveľa nápomocnejší by bol telefonát, návšteva, kompliment s cieľom zistiť ako sa dotyčnému darí. Čo ak vaši susedia potrebujú pomoc so sťahovaním? Čo ak slobodná mamička potrebuje niekoho aby postrážil jej dieťa? Čo ak váš kamarát  potrebuje počuť milé slovo, či peknú pieseň? Nápady k vám prídu keď sa rozhodnete jednať a potom načúvať.

Prečo to funguje

Boh často odpovedá na modlitby skrze druhých ľudí. On pošle svojho Ducha, aby vás viedol, keď máte potenciál byť jednou z jeho odpovedí. S modlitbou sa spýtajte: „Čo by robil Kristus pre ľudí vôkol mňa, ak by tu bol? Prečo Nebeský Otec chce, aby som pomáhal?” Keď dávame sme šťastnejší a viac naplnení. Nasledujme rady prorokov a apoštolov a spýtajme sa samy seba: „Komu dnes pomôžem? Na koho budem silno myslieť?“

Máte nejaký príbeh o službe, ktorú ste obdržali alebo vám bola poskytnutá? Napíšte nám!

Originál tohto článku bol publikovaný na: https://www.mormonchannel.org/blog/post/the-fastest-way-to-feel-better; bol upravený a čiastočne pozmenený.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.