Premýšľali ste nad tým koľko mien máme pre Ježiša Krista?

  • Dobrý pastier
  • Spasiteľ
  • Vykupiteľ
  • Syn Boží
  • Veľký Prostredník
  • Mesiáš
  • Chlieb života
  • Živá voda

A tento zoznam je ešte dlhší … Mojím obľúbeným je Chlieb života.

„Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.“

Ján 6:35

Toto prirovnanie sa mi veľmi páči. Tu je dôvod prečo: Na čo je nám chlieb? Predsa ho jeme! Áno, sme ľudia a bez jedla by sme nakoniec zomreli. Prečo potrebujeme Krista? Nuž, aby sme požívali z Jeho Uzmierenia. Bez Kristovho uzmierenia by sme nakoniec zomreli duchovne.Kristus v modlitbe s Otcom

Premýšľajme o dietkach izraelských. Počas ich putovania pustatinou, Pán im zadovážil mannu každý deň (okrem Sabatu). Istým spôsobom, myslím si, im to pripomínalo, že bez Nebeského Otca a Ježiša Krista by tam už neboli. Pretože Boh ich miloval, vyslobodil ich. Pretože Boh miluje nás, dal nám svojho Syna, aby nás vyslobodil z reťazí hriechu. Nie je to nádherné?

Pamätajte

Chcem vás vyzvať, aby ste pamätali na Chlieb života. Pamätajte na neho, keď jete, keď sa modlíte, keď beháte, pamätajte na neho neustále. Pamätajte oslavovať svojho Otca v nebesiach a vášho Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Ako pamätáte na Krista vy?

Tento článok bol pôvodne publikovaný na http://www.rubygirl.org/the-bread-of-life/ a je dostupný v angličtine.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.