Keď  hovoríme o tom ako byť príkladom veriacich, stojíme vzpriamene? Alebo stojíme trochu skrčene, trošku nižšie ako ostatní? Ak tomu tak je, nie ste jediní. Vyžaduje to odvahu, keďže často krát to znamená líšiť sa od ostatných.

Ak túžite zmeniť niečo vo svete, musíte sa od tohto sveta líšiť,“ povedala Elaine S. Dalton. Kristus je našim jediným dokonalým príkladom. On stál vzpriamene bez jediného zaváhania. Zostal odvážny a poslušný, hlavne počas toho ako čelil nepriazni a pokušeniam. Môžeme sa stať jemu podobnými! K tomu je potrebné činiť jednoduché veci deň za dňom.

Milujte Boha viac ako materiálne veci

Ježiš je Syn nášho Nebeského Otca. On je našim Spasiteľom a Kráľom. A predsa viedol jednoduchý a skromný život. Takisto sa my potrebujeme sústrediť na Boha, náš vzťah s Ním a našu duchovnú pohodu. Musíme milovať Boha, našu rodinu a priateľov viac ako veci za peniaze kúpené, či veci, ktoré svet považuje za dôležité. Svojím spôsobom života vyjadrite veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Vážte si úlohy, Kristus stál vždy vzpriamenektoré vám boli zverené

Dni tohto života strávime  napĺňaním úloh, ktoré nám Boh dal. Či už ako študent, zamestnanec, šéf, manžel/manželka, rodič, dieťa, súrodenec. K týmto Bohom – daným úlohám sa musíme zaviazať a napĺňať všetky naše úlohy so zámerom osláviť Boha. A preto z toho napríklad plynie, že ako zamestnanci, máme byť čestní k našim kolegom. Dieťa má milovať svojich rodičov, prejavovať k nim úctu, rovnako ako ku svojim súrodencom či už slovom alebo skutkami.

Zapojte sa do spoločnej činnosti v mieste bydliska

Byť príkladom veriacich a stáť vzpriamene môžeme doma, v našej rodine. Ak chceme byť ako Kristus, zapojme sa aktívne do života v mieste, kde žijeme. Spoznajme ľudí v našom okolí, navštívme športový zápas, nakupujme v miestnych obchodíkoch, zapojme sa do spoločenských udalostí. Majme radi svojich susedov, slúžme im a všetkým vôkol aj keď ich sprvu ešte nepoznáme.

Zapojiť sa do všetkých týchto činností však neznamená, že budeme robiť aj tie veci, ktoré Boh striktne svojimi prikázaniami zakazuje, alebo nad nimi – svetskými vecami – prižmurovať oči. Musíme žiť v tomto svete ale nebyť zo sveta. (Ján 15:19). Buďme aktívnou súčasťou svojej komunity, kde žijeme. Tak budeme každým dňom a v každej situácii zdrojom pozitívneho vplyvu na svoje okolie.Ježiš pri vysvetľovaní

Aj keď stáť vzpriamene nemusí byť náročné, neznamená to, že to bude vždy jednoduché. „Pocit ohromného tlaku zo strany rovesníkov a potreba byť akceptovaný môže viesť samozrejme k otázke: „Stojí vôbec za to byť príkladom veriacich a stáť tak vzpriamene?““ Túto otázku zodpoviem takto: „Ak je večný život pre vás skutočne dôležitý a ak zamýšľate pocítiť skutočnú radosť v tomto živote, tak potom stojte vzpriamene ako veriaci v Krista. Stojí to za vašu rozhodnosť, odhodlanie a neúnavnú snahu.“

Zastaňme sa Krista. Začnime dnes malým a jednoduchým skutkom, ktorý odráža ako On žil svoj každodenný život.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na https://www.mormonchannel.org/blog/post/standing-tall-or-standing-small pod názvom „Standing Tall or Standing Small“. Bol preložený a upravený.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.