Ako verní rodičia chceme našim deťom vštiepiť zásady, ktoré ich povedú k naplneniu ich potenciálu nájsť večné šťastie. Chceme, aby mali silné presvedčenie o pravde a aby boli pripravený na vlastný život. Avšak na to, aby sme ich toto všetko naučili, musíme byť pre nich správnymi vzormi. Deti sa učia tým, že pozorujú svojich rodičov. Chceme, aby nás napodobňovali a správali sa tak, ako my? Každý z nás potrebuje trochu prečistiť. Môžeme si všimnúť príkladu skvelých vodcov ako Joseph Smith, aby sme získali inšpiráciu. Tu sú tri vlastnosti Josepha Smitha, ktoré sa môžeme usilovať vštiepiť našim deťom

Svoje súženie videl ako príležitosťjoseph-children-82844-print

Počas nášho života, čelíme problémom. Nezáležiac, za ako moc duchovných sa považujeme, stále máme priestor k rastu a učeniu ako sa vysporiadať s nepriazňou osudu, a práve to nás formuje a učí milovať ľudí vôkol nás. Joseph nebol kvôli vlastnému súženiu naštvaný. Nesťažoval sa ani vtedy, keď pociťoval bolesť, stres, či frustráciu. Hlavu mal vždy hore. Rozhodol sa prijať všetko ako príležitosť so zámerom uskutočniť Božie zámery. Keď bol jednu noc neprávom zviazaný a prenasledovateľmi potrený horúcim asfaltom, napriek obrovským bolestiam sa zúčastnil bohoslužby, ktoré nasledujúce ráno viedol, pričom jeho protivníci boli tiež prítomní. Naučil ich cennej lekcii, niečomu, čo ich navždy ovplyvnilo.

Väčšina z nás sa nestretne s podobne extrémnym prenasledovaním. Výzvou pre nás je čeliť našim problémom v našom rušnom živote a správne sa k nim postaviť. Môžeme sa rozhodnúť vidieť náš frustrujúci život ako nešťastie, alebo ho vidieť ako príležitosť pripraviť sa na niečo väčšie – Celestiálne kráľovstvo. Keď počneme vnímať život ako príležitosť k učeniu sa, môžeme použiť občasnú frustráciu ako možnosť dosiahnuť náš potenciál, a tak byť príkladom pre našich milovaných blížnych.

Mal rád všetkých, nie iba tých, ktorí boli k nemu milí

Milovať blížnych a pritom nerozlišujúc ich životné príbehy je znakom hlbokej lásky k Nebeskému Otcovi. Tento pohľad vyžaduje silný charakter a dá sa naučiť z pozorovania správnych príkladov. Nevieme priamo ovplyvniť ako a čo si ľudia myslia, ako sa cítia alebo ako sa k nám chovajú. Spôsob, akým sa ľudia rozhodnú  žiť je odzrkadlením ich charakteru alebo ich vnímania života. Nie je to odzrkadlením ich ľudskej hodnoty. Prorok Joseph sa rozhodol vztýčiť lásku nad nenávisť, zlobu a konflikty, ktorým čelil pretože dôveroval Pánovi. Nedržal v sebe zatrpknutosť ale zvítal sa s každým Kristovou láskou.

Zostať pevne na mieste lásky a viery vyžaduje veľkú silu. Ale keď túto silu použijeme, stane sa súčasťou nás samotných. Zabudovanie pochopenia, že všetci z nás majú nekonečnú hodnotu, ktorá nie je určená ich sociálnym postavením, dá našim deťom základ správať sa rovnakým spôsobom. Musíme im ukázať jemnú hranicu medzi láskou a strachom, ktorá určuje našu pripravenosť na dar spasenia, Celestiálneho kráľovstva.

Miloval učiť sa

Domnievam sa, že Josephov najvýznamnejší úspech nespočíval v jeho formálnom vzdelaní ale v poznaní, ktoré obdržal z nebies. Aj keď študoval mnohé diela a predmety, svojej rodine povedal, že sa mu páčilo byť učený anjelmi.

„Šťastie je zámerom našej existencie a bude na konci, ak sa vydáme cestou, ktorá vedie k nemu. Tou cestou je cnosť, spravodlivosť, vernosť, svätosť a zachovávanie Božích prikázaní.“ Bez znalosti Božích prikázaní, ich ale nedokážeme dodržiavať. Joseph tiež zdôrazňoval dôležitosť  naslúchania so zámerom byť poslušnými.

Ako rodičia sa nezbavme príležitosti učiť sa iba kvôli tomu, že sme už ukončili školskú dochádzku, či vyššie štúdium. Máme prístup k naučeniu sa všetkého, po čom túžime. Ak chceme jesť zdravo, naučme sa niečo viac o zdraví. Ak chceme byť lepšími rodičmi, prečítajme si knihu o rodičovstve. Ak sa chceme naučiť čokoľvek v tomto živote, áno, urobme to!

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “5 Ways to Help You Stop Comparing Yourself to Others”  (http://www.ldsliving.com/3-Important-Lessons-from-Joseph-Smith-to-Teach-Our-Children/s/84024)

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.