Cítite sa niekedy tak, že nie ste dostatočne dobrý? Cítite, že ak robíte čokoľvek, stále to nestačí? Jednoducho, že nie ste dosť dobrým rodičom, kolegom v práci, súrodencom, či synom alebo dcérou? Keď ste doslova a do písmena pohltený nízkym sebavedomím, či hlbokou neistotou,  je tu pre vás rada od Henry Eyringa. Rada, ktorá zostáva často zabudnutá, prehliadaná ale je riešením, ktoré povedie k zvýšeniu vašej sebaistoty.

Rada od Apoštola

Ak dovolíte svojim srdciam byť pritiahnuté ku Spasiteľovi, aby ste na Neho vždy pamätali a tiež k Nebeskému Otcovi v modlitbe, oblečiete sa tak do duchovného brnenia. Budete chránení pred pýchou, keď si uvedomíte, že akýkoľvek úspech neprichádza ľudskou mocou. Budete chránení pred pokušeniami, ktoré na nás útočia hlavne vtedy, keď ste veľmi slabí, neskúsení, či hocijako nehodní konať Božiu prácu na zemi.

On vždy pamätá na vásChlieb a voda pri sviatosti

Tak sa prinavrátime do svojich vlastných sŕdc s opätovným uistením, zaznamenanom v knihe Moroni „A Kristus skutočne povedal otcom našim: A
k máte vieru, môžete činiť všetky veci, ktoré sú pre mňa žiaduce.“ (kniha Moroni 10:23) Súčasne je tu aj druhý prísľub, a to tento: „Či už sa rozhodnete dodržiavať váš sľub vždy na Neho pamätať. On vždy pamätá na vás.“

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “President Eyring shares one thing we should do when we feel we aren’t enough”  (http://www.ldsliving.com/President-Eyring-Shares-This-Simple-Act-That-Inspires-Confidence-When-We-Feel-We-Aren-t-Enough/s/84454)

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company
The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.