Existuje veľa vecí, ktoré v rámci uzmierenia Ježiša Krista plne nepoužívame. Mnohí ľudia sa načahujú pre Kristovu pomoc iba vtedy, keď zhrešia. Ale uzmierenie nie je len na odpustenie hriechov. Uzmierenie Ježiša Krista pokrýva oveľa viac.

Zdravie, choroby a úrazy

Na jeseň roku 2016 som si poranila chrbát,moje nohy znecitliveli. Nemohla som chodiť. Bola som na vysokej škole iba prvý týždeň a kvôli tomuto zraneniu som nebola schopná navštevovať svoje predmety a musela podať žiadosť o odklad štúdia.

Bolo pre mňa ťažké vrátiť sa domov, ale nemohla som sa pohybovať bez bolesti a nebolo spôsobu, ako sa dostať do tried. Po zvyšok roka som pretrpela v bolesti.

Obrátila som sa k Bohu a modlila som sa, aby bolesť odišla.Fyzioterapeuti sa usilovali pomôcť  mi byť opäť silnou, aby som mohla fungovať vo svojom každodennom živote. Aby som sa mohla dostať z mojej postele a byť schopná chodiť a ísť s rodinou.

Narazila som na tento citát od Dallin H. Oaks,

“Náš Spasiteľ zažil plnosť všetkých smrteľných výziev “podľa tela”, aby mohol poznať “podľa tela”, ako “pomáhať svojmu ľudu podľa svojich slabostí”. On preto pozná naše životné zápasy, naše srdcia, naše pokušenia a naše utrpenie, pretože ich ochotne zažil ako hlavnú súčasť Jeho zmierenia. A preto nám toto Jeho zmierenie umožňuje získať silu, aby sme svoje všetky bolesti mohli znášať.

Uvedomila som si, že pretože Ježiš zažil všetky bolesti smrteľných výziev, On presne vedel, ako som sa cítila. Po prvýkrát od zranenia som cítila v srdci pohodu a pokoj. Vrátila som sa späť na výšku a bola som šťastná. Všetka bolesť bola preč.

uzmierenie

Odmietnutie

Jednou z mnohých vecí, ktorým musíme čeliť na tejto zemi, je bolesť z odmietnutia. Platí to najmä pre dospievajúcich medzi svojimi rovesníkmi. Oni čelia odmietnutiu na základe toho, v čom veria, farbu pleti, pohlavia, záľub, vzhľadu, obľúbenosti v kolektíve. Neskôr príde odmietnutie vo forme nezamestnanosti,či diskriminácie alebo iných vecí.

Pamätajme, že Kristus toto všetko pocítil počas uzmierenia a On nás dokáže utešiť. Dáva nám silu, o ktorej sme možno ani nevedeli, že tu je.

Závislosť

V živote mám veľa priateľov, ktorí trpeli závislosťami. Existuje mnoho typov. Osobne trpím obžerstvom. Keď som smutná a osamelá, príde to. Prepchávam sa, doslova nemám konca. Prejedanie sa mi pomáha v tom, aby som sa cítila lepšie, aby som sa utíšila. Viem,že to nie je správne ale súčasne je možno oslobodiť sa aj od zlozvykov ako je tento. Ježiš vykonal uzmierenie v plnosti.Všetko, komplet. Vzťahuje na okolnosti v našich životoch bez ohľadu na to, čo robíme. Uzmierenie Ježiša Krista je účinné, ked činíme pokánie.

“Nikde nie je veľkodušnosť a dobrotivosť a milosrdenstvo Boha zjavnejšie viac ako v pokáni. Chápete dokonalú čistiacu silu uzmierenia zo strany Božieho Syna, nášho Spasiteľa, nášho Vykupiteľa? Povedal: “Ja, Bože, som tieto veci vytrpel pre všetkých, aby nemuseli trpieť,tak ako som ja trpeli.” V tomto nadprirodzenom prejave lásky Spasiteľ splatil cenu za naše hriechy, aby sme nemuseli platiť. Pre tých, ktorí po tom skutočne túžia, existuje cesta späť. Pokánie je ako prací prostriedok. Dokonca aj pozemské škvrny hriechu zmyté. “(Prezident Boyd K. Packer).

uzmierenie

Zmierenie zahŕňa každého z nás

Možno je ťažké uveriť, ale zmierenie je k dispozícii všetkým. Musíme ho len požiadať o pomoc. Zmierenie Ježiša Krista je pre nás Kristovou láskou.

Celý článok nájdete tu po anglicky.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”