Zmysel života

Predtým, ako sme sem prišli, Boh a Ježiš Kristus vytvorili pozemský dom, kde by sme mohli získať telo, uplatniť našu agentúru, skúsenosti dôsledky, a naplniť svoj potenciál, všetko počas tohto života.

Byť schopný dať náš život do kontextu, odkiaľ sme prišli, prináša jasnosť, keď stanovujeme priority a uskutočňujeme voľby počas nášho života tu na zemi. Boh má plán pre našu večnú spásu, a to začalo v našej predsmrteľnom živote, kde sme sa naučili, dozreli a rozvinuli ducha, ktorú dnes máme každý. Tak ako sme teraz jednotlivci, s výraznými osobnosťami, pohlaviami a schopnosťami, tak sme tam boli. Ale v našom nebeskom domove sme obmedzovali náš postup a podobne ako Adam a Eva opúšťajúce Edenovu záhradu, museli sme opustiť prítomnosť Boha, aby sme naplnili náš potenciál – otestovať sa pomocou smrteľného tela a agentúry získali sme tým, že sme sa rozhodli prísť na zem. Týmto sme vedeli, že budeme čeliť bolestiam a ťažkostiam, ale tiež sme vedeli, že opozícia je pre nás nevyhnutná na dosiahnutie nášho potenciálu.

Prečo sme tu na zemi?

O Čom je život? Čo tu robím? Možno najlepší spôsob, ako pochopiť odpoveď na túto často kladenú otázku, je vidieť tento život z plánu nášho Nebeského Otca.

života

Pred narodením sme existovali v duchu ako synovia a dcéry nebeských rodičov. Boli sme milovaní, učili sme sa a dostali sme príležitosť rásť a dosiahnuť väčší potenciál.

Nebeský Otec vypracoval plán: Vytvoril by zem, kde by sme na chvíľu žili od Jeho prítomnosti. Získali by sme fyzické telo, zažili sme radosť a zármutok a urobili by sme voľby, ktoré by formovali náš večný charakter. Tentokrát na zemi je učebňa a test, a my dokážeme určiť, ako dobre robíme.

Cieľom nášho pozemského testu je vrátiť sa k nášmu Nebeskému Otcovi ako inteligentnejšia, zrelšia a súcitlivejšia bytosť – byť viac ako On. Každý život na zemi je jedinečný a každý z nás bude skúsený život trochu inak. On vie, ako môžeme najlepšie vyrastať z našich skúseností a On nám dáva prikázania, aby nám umožnil dosiahnuť náš potenciál. Ale je na nás, či sa budeme snažiť poslúchať.

Ako môže mať môj život väčší zmysel?

Naša schopnosť rásť a rozvíjať zostáva v našich rukách. Nebeský Otec nás nenechá robiť to, čo chce, aby sme urobili – to je bod tohto života. Ale On nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme na úspech.

Nebeský Otec nám poskytuje písma a prorokov, aby nás naučil o Jeho pláne. Jeho prikázania sú vzorom toho, ako by sme mali žiť, aby sme sa viac podobali Nemu. Boh je tam, aby nás utišil, keď s ním hovoríme v modlitbe. Prostredníctvom ukľudňujúcich ubezpečení Ducha Svätého môžeme cítiť lásku nášho Otca.

života

Nesmieme si vybrať skúsenosti, ktoré máme v našich životoch, ale vyberáme si, ako reagujeme. Keď sa dozvedáme o Bohu a pochopíme jeho zámer pre nás, stávame sa zodpovednejšími za naše rozhodnutia. Čím viac vieme, tým viac nás očakáva, že urobíme všetko pre to, aby sme pomohli ostatným lepšie.

Keď lepšie pochopíme, prečo sme tu a na čo pracujeme, môžeme urobiť voľby, ktoré urobia z nášho Nebeského Otca hrdý, učinia náš život viac účelným a nakoniec nám pomôžu vrátiť sa k Jeho prítomnosti.

Tu si môžete prečítať celý článok.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”