“Duchovný sluch”

Náš priateľ Jano sa čudoval, prečo bolo toto leto tak málo cvrčkov. Každý jeden jetný večer zvykli robiť riadne koncerty. Teraz bolo takmer ticho. Prečo? Pesticídy? Vymrzli cvrčkovia? Migrácia cvrčkov?

Potom dostal Jano naslúchadlo. Prvá noc s touto pomôckou za ušami ho viedla k otázke: “Cvrčky sú tak hlasné! To boli tak hlasné celý tento čas?”

Mnohí z nás poznajú osobne niekoho, komu sluch odchádza a ťažko interpretuje hlasy okolo seba. To isté sa môže stať aj nášmu “duchovnému sluchu”. Časom sa naša citlivosť na duchovné posolstvá môže znížiť alebo dokonca úplne zmiznúť. Môžeme sa stať duchovne hluchými.

“Z času na čas ste počuli hlas jeho; a on k vám hovoril tichým, jemným hlasom, ale vy ste nemali citu, a tak ste nemohli cítiť slová jeho” (1 Nefi 17:45)

Boh na koni

Naša schopnosť reagovať na Boha sa dá prirovnať ku koňovi, na ktorom sedí Boh – jazdec. Keď jazdec potiahne uzdu jedným alebo druhým smerom, neochotný kôň môže klásť odpor majúc už dopredu zaumienený smer putovania. Dobrý kôň zareaguje na zmenu smeru. Skvelý kôň sa obráti, keď sa Boh čo i len nakloní zo sedla. Celá naša orientácia môže byť zviazaná s Jeho vôľou, vôľou Boha. A to iba v prípade, ak jeho vôľu uvítame.

poradenstvo

Ako sa môžeme tešiť z Jeho vedenia v našich životoch? Každý z nás má vlastný komunikačný štýl a proces učenia. Náš Otec v nebi nás chápe a pozná spôsob, ktorý pasuje každému jednému z nás. Namiesto toho, aby sme sa snažili dodržiavať niektoré štandardné odporúčania, mali by sme samy preskúmať, ako Boh uspôsobil komunikáciu s nami.

Spojenie s Bohom

Pre niektorých je najistejším spôsobom byť s Bohom, dlieť v Jeho prítomnosti – hudba. Iní sú inšpirovaní prírodou. Niektorí sa najlepšie spoja skrze modlitbu.

Keď sa pokúsime nasledovať nejaký iný vzorec, môžeme byť frustrovaní. Starší Douglas Callister odporučil, aby sme namiesto každodenných opakujúcich sa modlitieb, učinili toto: “Vyberte si, o čom chcete hovoriť s otcom. Len jedna, dve, tri veci, nie veľa. Porozprávajte sa s ním tak, ako hovorí dieťa s otcom, ktorý je veľmi milovaný. Keď vstanete z kolien, spomente si, za čo ste sa modlili. Bude to úplne iné než predošlá noc alebo nasledujúca noc. (Take Control, Devotional at Snow College)

Niektorí môžu byť povznesení ľuďmi, ktorí vydajú osobné svedectvo. Niektorí sa spájajú s Duchom tým, že kladú otázky a potom počúvajú odpovede. Naučme sa počuť Boží hlas v písmach. Existujú tisícky rôznych spôsobov, ako ho nájsť. Čítanie a reflektovanie nad príbehmi z písem, používanie študijných príručiek, či štúdium s priateľmi.

Úprimné hľadanie

Čo vyhovuje vám? Ako ste dosiahli tie najcennejšie chvíle s Duchom svätým? Akým spôsobom Vás navštevuje Nebeský Otec? Ako najlepšie nájdete Jeho hlas a prijímate Jeho posolstvá? Ako môžete mať častejšie zmysluplné skúsenosti s Duchom svätým?

Každý z nás musí seriózne usilovať o nájdenie spôsobu kultivácie Ducha v našich jedinečných životných situáciách. Duch Svätý je zasvätený veľmi vážnej úlohe a to, ako nás dostať cez nástrahy smrteľného života späť k Otcovi. Má zmysel spolupracovať s Ním. Naozaj má. Všimnime si a ctime Jeho prítomnosť. Rešpektujme dojmy, ktoré s nami zdieľa. Pouvažujme nad pravdami znovuzriadeného evanjelia, konajme podľa nich a uzrime aké požehnania nám prinášajú.

Z tohto dôvodu mám založený malý denník radosti. Každý deň si zaznamenávam udalosti, správy z nebies, ktoré ma rozradostnili. Inšpirujú ma, dodávajú mi útechu a sprevádzajú ma životom. Chcem si ich viac všímať, myslieť na ne a nechať sa nimi viesť.

poradenstvo

Čo urobíte pre to, aby ste si boli viac vedomý Božieho hlasu a posolstvám? Čo môžete urobiť, aby ste sa podľa nich lepšie riadili?

Tento článok nájdete tu v plnom rozsahu.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”