George Vaillant, harvardský odborník došiel na základe štúdií k záveru, že existujú dva stĺpy šťastia. Jedným stĺpom je láska. Tým druhým je hľadanie spôsobu uchovania si života, ktorý lásku neodpudzuje.

Dva stĺpy šťastia

Počnúc rokom 1938, výskumníci na Harvarde a 268 mužov-študentov vstúpilo do projektu s cieľom zistiť čo nás robí šťastnými. Počas 75 rokov trvania projektu – najdlhšie trvajúceho projektu – študovali pritom rôzne faktory:  inteligenčnú úroveň, príjem alkoholu, priateľstvo a finančný príjem. V roku 2012 boli výsledky práce vydané v knihe harvardského psychológa G.Vaillanta, ktorý štúdiu viedol medzi rokmi 1972  – 2004. „Výskum ukazuje, že existujú 2 stĺpy šťastia. Jedným stĺpom je láska, píše. Druhým je nájdenie  spôsobu života, ktorý lásku neodpudzuje.“ Skutočnosť je taká, že doktor Vaillant opísal svoj objav štyrmi slovami: “Šťastie je láska, bodka.

Priama cesta ku šťastiu

Viac ako desaťročie pred vydaním Vaillantovej knihy, sa prezident James E. Faust podelil o rovnaký záver v roku 2000 počas aprílovej generálnej konferencie: „Láska je priamou cestou ku šťastiu, ktorá obohatí a požehná naše životy a životy druhých,“ povedal prezident Faust, druhý radca v Prvom Predsedníctve.

Písma učia, že nachádzanie lásky a šťastia je dôležité, lebo “ľudia sú, aby mali radosť” (2. Nefi 2:25) Thomas S. Monson v apríli 2014 učil, že láska je podstata evanjelia. Láska je prejavovaná mnohými viditeľnými spôsobmi: úsmevom, zamávaním, milým prihovorením sa, či komplimentom.” povedal Thomas S. Monson. Iné prejavy lásky sú menej postrehnuteľné ako záujem o druhých, učenie zásady s láskou a trpezlivosťou, návšteva chorého. Tieto slová, skutky a veľa iného vyjadruje lásku.Každý deň máme príležitosť preukazovať lásku a dobrotu ľudom vôkol nás. Počas jeho služby na zemi Spasiteľ učil “milovať sa navzájom, ako sa ja miloval vás” (Ján 13:34)

Zabudnime na svoje sebecké “JA”

„Všeobecne povedané, najutrápenejší ľudia, ktorých poznám sú zameraní na seba, povedal raz Prezident Hinckley. Tí najšťastnejší ľudia sú naopak tí, ktorí stratia seba v službe druhým.“ Ak chceme radosť v našich srdciach, Ducha Pána v našich životoch, zabudnime na seba a načiahnime sa k službe druhým. Dajme do pozadia svoje “JA”, osobné a sebecké záujmy a hor sa slúžiť ľudom vôkol nás! Toto nastane, keď sa rozhodneme slúžiť a milovať deň za dňom.

„Malými a prostými vecami sa stávajú veci veľké,“ povedal starší Ballard, apoštol Pána na generálnej konferencii v roku 2011. „Podobne ako sa malé šupinky zlata postupne hromadia do väčšieho pokladu, tak malé a jednoduché skutky dobrosrdečnosti a služby naplnia náš život láskou k Nebeskému Otcovi, zápalom pre Pánovu prácu a pocitom pokoja a radosti vždy keď natiahneme naše ruky na pomoc druhému.“

Slová prezidenta Monsona z roku 2008, adresované členom Cirkvi, zneli: „Tešte sa zo života, nájdite radosť v ceste životom a deľte sa o lásku s priateľmi a rodinou.“ A pokračoval: „Kiež naplníme naše dni – najviac ako sa len dá – vecami, na ktorých skutočne záleží. Kiež si vážime našich blízkych a preukazujeme im našu lásku slovami a skutkami.“

Reťazová reakcia šťastia

V štúdii, ktorá skúmala šťastie skoro 5000 jedincov počas 20 rokov, výskumníci ukázali, že ak sa jedinec stane šťastný, sieťový efekt siaha až do tretieho stupňa. Šťastie jedného naštartuje reťazovú reakciu, ktorá prospeje nie iba ich priateľom ale aj priateľom ich priateľov a ešte o jednu vetvu priateľstva ďalej. Tento efekt trvá až jeden rok. Šťastie je kolektívny – a nie individuálny – jav. Naopak smútok sa nešíri sociálnymi vetvami tak mohutne ako šťastie. Šťastie má rado spoločnosť viac nešťastie. A tak výskum potvrdzuje ten najlepší spôsob ako byť šťastnými je milovať druhých a potom sledovať ako sa láska šíri.

Spasiteľovo učenie

Spasiteľ učil toto, keď sa ho farizej spýtal: „Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone?“

Ježiš mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou  svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie.“

Druhé je mu podobné: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Matúš 22:36-39)

Podobne ako sa výskumníci naučili z 268 mužov v štúdii Harvardskej univerzity, my všetci môžeme nájsť šťastie, tým že lásku hľadáme a delíme sa o ňu. Láska je motivujúca zásada, ktorou nás Pán “vedie cestou stať sa takým je sám Pán, náš dokonalý vzor,” povedal prezident Henry B. Eyiring, prvý radca v Prvom predsedníctve Cirkvi. „Náš spôsob života musí  byť deň za dňom naplnený láskou k Bohu a láskou k druhým“

Originálny článok nájdete na https://www.lds.org/church/news/viewpoint-want-happiness-seek-and-share-love?lang=eng.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.