Čo by ste spravili, ak by vás jedného večera sused požiadal o pomoc na 20 minút? Väčšina slušných ľudí by pomohla. Čo ak by vás ale o pomoc žiadal každý nasledujúci večer? Boli by ste ochotný to robiť? … Kedy by sa vám začala služba blížnemu začala vidieť ako otroctvo?

Pomoc versus bremeno

Túto otázku si musela položiť skupina mužov, ktorí sa spojili aby slúžili svojej susedke Katke, ktorá trpí v dôsledku oslabujúcich účinkov sklerózy multiplex. Posledných 7 rokov ju zdvíhali každú noc do postele. Pri tom ju pozdvihli na duchu, rovnako tak aj samých seba. Katke bola táto choroba diagnostikovaná po 16 rokoch manželstva. Domnievala sa, že jej manžel bude musieť kvôli nej čeliť veľkým výzvam. Rozhodol sa, že to nedokáže a podal žiadosť o rozvod. Keď jej synovia vyrástli, pomáhali jej do a z postele každý večer a každé ráno. Táto práca im prišla ťažká na to, aby ju robili samy. Skupina 50 mužov – priatelia, susedia, členovia Cirkvi Ježiša Krista – sa ponúklo. Každú noc prišli dvaja z nich, aby jej pomohli dostať sa do postele. Vyzuli jej topánky, prispôsobili vankúš, dali vozík na nabíjanie, pripravili tabletky a potom ju nadvihli do jej postele. Na začiatku to bolo pre nich niečo nové, boli zaťažený váhou zodpovednosti, ktorú mali na pleciach.

Aj keď by som mal byť sám

Po určitom čase spolu muži debatovali o tom, ako by mohli pomôcť Katke bez toho, aby ju museli navštevovať každú noc. Jeden z nich ale povedal: „ak ostatní nechcú pomáhať, ja to budem robiť aj keď by som mal byť sám.“ Odhodlanie tohto muža spôsobilo zmenu postoja mužov v tejto skupine. Svojou službou sa dotkli Katkinho srdca a zmenilo ho. „Videla som veľký súcit, ktorí so mnou majú. Takto viem, že nikto na mňa nezabudol, že som stále cenná, nie iba pre Boha ale mám niečo, čo môžem rozličnými spôsobmi dať druhým“.

Čo môžete urobiť dnes vy?

Originál článku je možno nájsť na https://www.mormonchannel.org/watch/series/mormon-messages/lift-the-power-of-service.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.