Čo je účelom a významom života – podľa Božieho plánu?

Boh stvoril dokonalý plán pre všetky svoje deti. Vďaka evanjeliu sa o tom môžeme dozvedieť.

Read More