Prečo potrebujete uzmierenie vo svojom živote (a nie je to len kvôli hriechu)

Uzmierenie Ježiša Krista je najkrajšia, najjemnejšia a dokonalá súčasť plánu Nebeského Otca. Bolo to vďaka Jeho obeti, že môžeme opäť žiť s Bohom aj po tomto pozemskom živote.

Read More