Zapnite svoje svetlo – pozýva nás, aby sme konali.

Všetci máme problémy a skúšky, ale každý rok v apríli a októbri dostaneme pozvánku na zistenie svetlo, ktoré nám dal Boh. Je to možné s touto pozvánkou.

Read More