11 rád pre váš úspech

11 rád pre váš úspech

Chýba Vám vo Vašom živote úspech a pýtate sa prečo je to tak? Niekedy stačí zmeniť pár jednoduchých zásad v každodennom živote. 1.Vstávajte skoro „… choďte na lôžka svoje skoro, aby ste nemuseli byť unavení; vstávajte skoro, aby telo vaše a myseľ vaša mohli byť...
Svetlo na BYU priťahuje ešte viac svetla

Svetlo na BYU priťahuje ešte viac svetla

Connor Sullivan bol ako prvák na BYU (Univerzita Brighama Younga) zmätený nie z domácich úloh hodín amerického dejepisu ale z často používaných slov ako: MSD konferencia, kôl Sionu, RDVčko. Pre oddaného katolíka akým Connor bol, príchod na BYU predstavoval aj nové...
Ako vytvoriť bezpečný domov?

Ako vytvoriť bezpečný domov?

„Jedno z najväčších požehnaní, ktoré môžeme svetu ponúknuť je moc spočívajúca v domove sústredenom na Krista, kde sa Jeho evanjelium učí a žije, kde sa dodržiavajú prikázania a domov je láskou naplnený.“ V dnešnej spoločnosti môže byť zložité bezpečný domov pre...
Vytrvať až do konca – Večerný Beh Nitrou

Vytrvať až do konca – Večerný Beh Nitrou

Počas svojej služby na zemi konal Spasiteľ, Ježiš Kristu mocné zázraky, uzdravoval ľudí. Kamkoľvek šiel robil dobro a vyhľadával potrebných, ktorých by mohlo pozdvihnúť. Mocne a jasne učil zásady na ktorých mala stáť Jeho Cirkev, Cirkev Ježiša Krista. Medzi zásady,...

Pin It on Pinterest