Connor Sullivan bol ako prvák na BYU (Univerzita Brighama Younga) zmätený nie z domácich úloh hodín amerického dejepisu ale z často používaných slov ako: MSD konferencia, kôl Sionu, RDVčko. Pre oddaného katolíka akým Connor bol, príchod na BYU predstavoval aj nové slová v novom slovníku.

Kam na výšku po strednej? BYU?

Ako maturant na strednej škole v štáte Connecticut hľadal Connor vysokú školu so správnymi hodnotami a narazil práve na BYU. Presne taký typ školy, ktorú si predstavoval, na ktorej si prial byť. Rozhodujúcim faktorom bol, ako sám vraví, „školský poriadok“ na amerických univerzitách známy pod výstižnejším termínom ako „honor code“. „Bol som si vedomý, že na mnohých iných výškach to bude podobné ako na mojej strednej. Mám na mysli spôsob spoznávania sa a socializácie šudentov založený na pití alkoholu a užívaní drog. Chcel som byť na inom, lepšom mieste.“ Vtedy ešte netušil, že rozhodnutie ísť na BYU povedie k veľkým zmenám v jeho živote.

Vrátane slovníka! Connor takmer okamžite vedel, že zapadol ku svojim novým spolužiakom, spôsobom akým sa mu na strednej nepodarilo. „Uvedomoval som si, že som v škole, ale skoro všetko bolo dákym spôsobom krásne prepojené s evanjeliom.“ Connor pridáva: „Mormoni nechodia do kostola iba v nedeľu, toto je doslova ich životný štýl.“

Zvedavosť ho priviedla k misionárom

I keď bol Connor naďalej katolík, zúčastňoval sa mnohých aktivít vo svojom zbore, ale nikdy nedeľnej bohoslužby. Napriek tomu, že sa aktívne socializoval a zapájal, necítil potrebu opúšťať svoje katolícke korene. Zo zvedavosti sa ale rozhodol stretávať s misionármi na lekciách a tiež si zapísal povinnú triedu náboženstva na BYU: „Kniha Mormonova“ učená profesorom Wilsonom. kamaráti na BYU

Profesor Wilson si povšimol Connorovej oddanosti k náboženstvu a videl v ňom niečo odlišné. „Mal naozaj hlbokú vieru v Boha a taktiež som si všimol ako obozretne žil a správal sa,“ vraví Wilson. „Mnohé nasvedčuje tomu, domnievam sa, že Nebeský otec si ho vybral, aby prišiel na BYU.“

Niekoľko mesiacov sa Connor stretával s misionármi, aby sa uistil ohľadne svojho rozhodnutia pripojiť sa k Cirkvi a vysporiadal sa so svojimi obavami. Pomohlo mu, keď  porozumel učeniu o právomoci kňazstva. Vysvetľuje: „V okamihu, keď som si uvedomil ako nevyhnutná je kňazská právomoc pre môj krst, učinil som rozhodnutie.“

Connorov krst a žiarivé svetlo pre všetkých

Connor bol pokrstený v marci 2013. „Už predtým som cítil toľko pokoja na BYU, ale predsa v ten deň to bol ohromujúci pocit pokoja,“ vyznáva sa Connor Sullivan.

Iba 5 mesiacov po svojom krste pokrstil Connor svojich rodičov a dvoch mladších súrodencov. Rok potom, bola rodina Sullivanovcov spečatená v Chráme v meste Boston, Massachusetts. Od tej doby slúžil Connor ako misionár na plný úväzok v Chile a teraz študuje účtovníctvo na BYU.

Áno, štúdium na BYU pomohlo Connorovi stať sa členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Connor priniesol množstvo vecí na BYU, vraví Wilson. „Mnoho ľudí si povie, „to je ten chalan, ktorý bol vychovaný v Cirkvi“ neuvedomujúc si, že skrze svetlo BYU študentov bol pritiahnutý k nim a teraz je Connor žiarivým svetlom pre ostatných.”

Autorkou pôvodného príspevku je Mckenna Gustaffson Clarke a je dostupný v originálním obsahu. Niektoré skratky použité v pôvodnom článku boli vynechané či nahradené pre lepšiu zrozumiteľnosť.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.