V jednej z našich náboženských piesní znejú tieto slová: „Anjeli nad nami si naše životy v tichosti zapisujú“. Som si istá, že to sedí. A keď k tomu dodržujeme svoje zmluvy, robia oveľa viac. Prorok Joseph Smith učil, že ak „žijeme podľa našich privilégií,“ anjelom nebude zabránené v tom, aby boli našimi spojencami.

Naše „privilégium“ v sebe zahŕňa zmluvy. Naše zmluvy sú privilégium.

Požiadajte anjelov o pomoc

Preto keď žijeme podľa zmlúv uzavretých s Nebeským otcom, anjelom nebude zabránené v tom, aby boli našimi spojencami. Dalo by sa to aj inak povedať: Keď dodržujeme zmluvy s Otcom, môžeme žiadať o pomoc anjelov. Doslova! Anjel v oblakoch

Starší Holland na aprílovej Generálnej konferencii v roku 2010 dával rady, jako sa brániť pred pokušením. Mala som otázku, ktorú som potrebovala mať zodpovedanú vo svojom živote a tak som verila, že na ňu dostanem odpoveď. Slová Apoštola Hollanda nemali súvis s mojou otázkou ale časť jeho návodu na úspech bolo presne to, čo som potrebovala počuť.

Povedal iba: „Požiadajte anjelov o pomoc.“

Povedal to tak zreteľne a pritom spôsobom, ktorý naznačoval, že toto už všetci predsa vieme! Avšak pre mňa to bola čisto nová zásada.

Chcela som vykríknuť: „Počkať, počkať … vravíte, že celý tento čas som mohla žiadať anjelov o pomoc?“

Nechcem to preháňať ale naozaj môžem čestne povedať, že tieto štyri slová zmenili smerovanie môjho života. „Požiadajte anjelov o pomoc.“

Anjeli pomôžu aj vám

Jeho rada zmenila moje modlitby. Zmenilo to moje porozumenie skutočnej pomoci z nebies, ktorá je vždy nablízku, keď uchovávame svoje zmluvy s Nebeským Otcom. Od toho momentu som začala prosiť o pomoc ľudí z druhej strany závoja. V žiadnom prípade nehovorím o rozprávkových anjeloch s krídlami, ktorí nás pohybom krídiel zbavia prachu ťažkostí.  Nehovorím o modlení sa k anjelom. Modlila som sa k Nebeskému otcovi v mene Ježiša Krista za tých na druhej strane závoja, aby nám pomohli. Čo ak naša milovaná osoba za závojom k nám môže byť zoslaná vždy, keď potrebujeme s čímkoľvek pomôcť.

Viete si predstaviť snahu anjelov, ktorí dopomáhali tlačiť vozy naprieč kopcovitým, zasneženým, veterným a zamrznutým terénom oblasti Rocky Ridge? Keď to vtedy zvládli anjeli, zvládnu dnes pomôcť práve vám!

Stará fotografia

Jedna verná žena, ktorá dodržiavala svoje zmluvy sa presvedčila akí skutoční anjeli sú. Zistila, že sú pripravení pomôcť, keď sme zúfalí. Jej život sa v jeden moment doslova zrútil. Jej srdce sa zlomilo. Zistila, že manžel ju už dlhý čas podvádzal, porušil svoje zmluvy s Bohom a s ňou. Jednu noc padla do hlbokého smútku. Bola bez nádeje, nevidela cestu jako v živote ďalej pokračovať. Temnota a smrť boli jediné veci, ktoré videla. Pomýšľala nad samovraždou. Matka s dcérou

Po hodinách uvažovania nad samovraždou zrazu pocítila, že má ísť do suterénu. V rodinnej knižnici zazrela starú fotku, na ktorej jako mladá maminka drží svoje dieťa. Vidiac ich milované tváre zahľadené do nej, v tom momente vedela, že so svojím životom nekončí. Nenechala by svoje už dospelé deti s rodinami len tak. Po tejto udalosti sa udivovala nad tým, ako Pán presne vedel, že fotografia rodiny ju presvedčí v rozhodnutí žiť ďalej. To načasovanie! Pán poslal anjelov, aby s ich pomocou našla zarámovaný fotografiu, ktorý predtým považovala stratenú. Bola umiestnená na tak viditeľnom mieste. Presne tam, ju našla!

Vieme, že Pán koná Jeho dielo s pomocou anjelov! A kto sú Jeho anjeli?

Joseph F. Smith prehlásil: „Keď sú anjelski poslovia zoslaní na zem, aby slúžili jej obyvateľom, nie sú cudzincami, ale pochádzajú z radov našich rodín a priateľov … V podobnom duchu, naši otcovia a matky, bratia a sestry, priatelia, ktorí opustili tento pozemský svet, žijúc verne a hodne, môžu mať za úlohu navštevovať svojich známych a priateľov tu na zemi, aby priniesli božské posolstvo lásky, varovania, pokarhania, nabádania tým, ktorých milovali počas pozemského života.“

Zišlo by sa vám viac pomoci v živote? Ak hej, dodržujte svoje zmluvy s väčšou precíznosťou než kedykoľvek predtým. A potom požiadajte o pomoc anjelov, tým myslím vašich predkov a blízkych. Alebo ich požiadajte, aby vošli do života tým, na ktorých vám zaleží, na tých, ktorých milujete.

Tento článok bol pôvodne napísaný  Wendy Watson Nelson a bol publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “How Angels Can Help Us More In Our Lives”
[Slovak] ©2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.