Niet pochýb o tom, že svet je namočený do temných, chaotických časov. Teroristické útoky, smrť, zločin, politické nezhody, negativizmus a upriamenie pozornosti  médií na toto všetko nás vedie k otázke, kde je priestor na nádej, či pokoj.

„Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj! Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy … ? Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou! Už ma vyčerpalo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ.“  (Žalmy 6:2–5,7)

Ó Bože, kde si?

Každý z nás to aspoň raz zažije – zvolať k Bohu tak, že nie iba naše kosti zmeravejú ale tiež sa naša duša vystraší. A niekedy ten strach v duši pretrváva. V týchto chvíľach voláme: „Ako dlho ešte, Pane?“ Presne tak volal k Bohu prorok Joseph Smith, keď bol opustený. „Ó Bože, kde si? A kde je stánok, ktorý zakrýva miesto úkrytu tvojho?“

Niekedy prídu naše náreky v ťažkostiach kvôli životu ako takému, ale inokedy je to naozaj kvôli skutočným “majstrom zlovoľnosti”. Zapamätajme si však, že aj v koncoch, keď sme si vytrpeli “nepravdy a nespravodlivé utláčanie,”Boh je stále s nami a šeptá “pokoj buď duši tvojej.”

V knihe For Times of Trouble, Starší Holland popisuje tieto časy a ponúka povzbudenie, ako môžeme nájsť svetlo, aj keď je všetko okolo nás ponorené do temnoty. Starší Holland v snahe povzbudiť nás v časoch týmto podobným nás žiada, aby sme pamätali na štyri tieto veci:

  1. Protivenstvo a ťažkosti potrvajú iba malú chvíľku. Zdá sa nám, že naše životné skúšky nemajú konca, že trvajú večne práve vtedy keď sme uprostred nich ale ony  pominú. Často krát jediným riešením je to celé prečkať a ukryť sa v “tieni Božích krídiel . . . dokým tieto utrpenia neskončia. „Ťažkosti prejdú, neľahké časy skončia, problémy, o ktorých sme si mysleli, že nikdy nezmiznú nás opustia.“ Takže je tu nádej, keď vytrváme.
  2. Ak obstojíme vo výzvach, ktorým čelíme, Boh nás oslávi na výsosti a zdoláme našich nepriateľov, či už sa jedná o neprajníkov, ktorí nám ubližujú alebo o životné zvraty, ktoré so sebou prinášajú smútok a ťažkosti.
  3. Pamätajme, že máme priateľov. Vďaka nebesiam za priateľov! Prorokovi Josephovi Smithovi bolo pripomenuté, že jeho priatelia za ním stáli a najradšej opäť privítali s “láskavými srdcami a priateľskými objatiami.”
  4.  V zúfalstve by sme mali samy sklon k sebaľútosti ale tomu musíme za každú cenu ubrániť, pretože to ničí úplne všetko, čoho sa i len dotkne … Máme tak veľa, naozaj mnoho požehnaní a na svete je toľko ľudí, ktorí čelia o mnoho zložitejším podmienkam ako my.

Nevravím, že slzy neprídu … ale tieto štyri veci nám môžu pomôcť ich usušiť. Jedného dňa Boh vo svojom víťazstve zotrie z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “4 Things God wants us to remember in times of trouble and darkness”  (http://www.ldsliving.com/Elder-Holland-Words-of-Comfort-in-Time-of-Trouble/s/81654#comments-href-link)
[Slovak] ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company
The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.