Ak máte “Harryho Pottera” rovnako radi ako ja, určite je pre vás oveľa viac než len séria kníh, ktoré boli sfilmované. Harry Potter – to je život! Autorka, J.K. Rowling, vytvorila magický svet, v ktorom je toľko vecí, ktoré doslova milujem. Pri uvedomení si, že to všetko nie je skutočné, osmutniem. Zamerajme sa na Albusa Dumbledore.

Albus vie

Každý skutočný fanúšik Harryho Pottera vie, že Dumbledore je neuveriteľná postava. Je milý a predstavuje doslova vrchol múdrosti. Mnoho jeho slov povzbudenia smerovaných k Harrymu, aj dosť smiešnych, má podobenstvá s evanjeliom. Témy lásky,priateľstva a motív víťazstva dobra nad zlom sú ďalšími príkladmi, kde nájdeme zásady evanjelia Ježiša Krista.

Dumbledore

Tu je päť príkladov, v ktorých sa Dumbledore nemýlil, pokiaľ šlo o pravdy evanjelia:

 “Šťastie sa dá nájsť aj v tých najtemnejších časoch, ak pamätáme mať  zapnuté svetlá.”

Ako môžeme metaforicky zapnúť svetlo aj v našich najtemnejších časoch? Modlitba je našim priamym spojením s Nebeským Otcom. Keď sa na neho obrátime v modlitbe, je to ako by sme zapínali svetlo nášho duchovna.

“Naše rozhodnutia, Harry, ukazujú kým skutočne sme oveľa viac ako naše schopnosti.”

V tomto šialenom svete sa musíme obrátiť pre silu k Spasiteľovi. S Jeho pomocou môžeme dosiahnuť oveľa viac, než by sme dosiahli sami. Do tohto citátu si vložte svoje vlastné meno namiesto Harryho. Bude mať pre vás osobnejší význam. Podobne to robím aj pri čítaní písiem.

Naše rozhodnutia odrážajú to, čo je v našich srdciach. Môžeme byť obmedzení v tom, čo sme schopní urobiť, ale to, čo robíme, svedčí v mnohom o našej charaktere.

“Neľutuj mŕtvych, Harry. Ľutuj žijúcich a predovšetkým tých, ktorí žijú bez lásky.

V sérii je nám pripomínané, že láska je naozaj najdôležitejšia vec. Môže nás vytiahnuť z temnoty a môže byť dokonca aj cenným zdrojom bezpečia. Myslím si, že Dumbledore používal slovo “ľutovať” nielen v zmysle mať sympatiu, ale tiež sa aktívne snažiť pomôcť.

Je zbytočné trápiť sa nad vecami, ktoré sú už za nami a ktoré nezmeníme. Preto by sme sa mali viac zamerať na tých, ktorí s nami putujú pozemským životom. Sústreďme sa na súčasnosť! Ak máme v našich životoch lásku, mali by sme sa považovať za šťastných. A nezabúdajme, že láska hory prenáša!

Dumbledore

“Slová sú podľa môjho, nie najskromnejšieho názoru, našim nevyčerpateľným zdrojom mágie.”

Slová sú naozaj silné, skrýva sa v nich moc. Slová dokážu ľudí uzemniť ale oveľa dôležitejšie povzbudiť. Slová evanjelia sú pre nás prístupné, doslova na dosah ruky. Kniha Mormonova má moc, ale pri tom nie je magická. Všetko, čo musíme urobiť, aby sme využili túto moc, je čítať ju a postupovať podľa rád v nej obsiahnutých, pocitov a myšlienok z nej získaných.

“Je to zvláštna vec ale tí, najlepší vodcovia, sú práve tí, ktorí po moci nikdy netúžili. Tí, ktorí na ňu vedú vedenie, vziať plášť, pretože musia, a na vlastné prekvapenie, že sa dobre nosia.”

Možno to na prvý pohľad vyzerá prekvapivo, ale ak sa nad tým zamyslíme, je to tak! Často sú ľudia, ktorí sa zdajú byť najviac pokorní a nie dostatočne kvalifikovanými práve tými, ktorí sú povolaní. Joseph Smith bol nevzdelaný a bola mu zverená vedúca úloha. Jozefove základné vzdelávanie bolo obmedzené, keďže jeho ruky boli potrebné na rodinnej farme. Emma Smithová, manželka Josepha Smitha, spomenula, ako sa jej Joseph niekedy snažil napísať jednoduchý list a aj to mu robilo problém. Nie je teda úžasné, že preložil Knihu Mormonovu?. Pán naozaj vie, čo robí.

Ježiš Kristus nikdy nehľadal slávu alebo moc. Chcel iba osláviť Otca, ako sa učíme z Plán spásy. Týmto spôsobom sa stal najsilnejším a najdôležitejším človekom, ktorý kedy kráčal po zemi.

Vďaka, Albus Dumbledore, za všetky vaše slová múdrosti!

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”