Kategória: Kniha Mormonova

Načítava

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.
A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.
Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: „Toto bol naozaj Boží Syn!“

Matúš 27:51‭-‬54 SEB
https://bible.com/bible/465/mat.27.51-54.SEB
Poďte Svätí
Poďte Svätí
V tíme s Bohom sme nezastaviteľní 🤗🍀
Poďte Svätí
Poďte Svätí
https://podtesvati.sk/viera/jezis-kristus/zvyky-zidov-pri-stolovani-a-jezis-kristus/ Stalo sa vám niekedy pri čítaní Biblie, že ste presne nerozumeli tomu, čo Ježiš Kristus povedal alebo gestu, ktoré urobil? Zdali sa vám niektoré udalosti zvláštne? Možno za to môžu židovské tradície, ktorých význam nie je na prvý pohľad jasný. Spoznajte charakter Ježiša Krista lepšie aj vďaka vysvetleniu židovských zvykov a tradícií spojených s jedlom a so stolovaním, ktorých sa Ježiš zúčastnil. Viac v článku 😉
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling lovely.
A preto, milovaní bratia moji, ak nemáte pravú lásku, nie ste ničím, lebo pravá láska nikdy nepominie.
A preto, priľnite k pravej láske, ktorá je najväčšia zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť ❤️

Moroni, podobne ako apoštol Pavol, vedel čo-to o pravej láske. Nájdite si tento týždeň chvíľku na kapitolu Moroni 7 a 1.Korintským 13. 📖😃
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling blissful.
Hodujme na slovách Kristových! :)

Kategórie

Pin It on Pinterest