Nefi nás varoval. Vtedy a dnes

Nefi nás varoval. Vtedy a dnes

Nefi, prorok v Knihe Mormonovej, nám zanechal, okrem iného, aj jedno varovanie. Nájdeme ho v kapitole nenápadne uhniezdenej medzi neslávne zložitými „kapitolami Izaiáša“ a Jákobovou alegóriou o olivovníku. Prvé 2 verše 30.-tej kapitoly čítajú: V týchto veršoch hovorí...
Svetlo na BYU priťahuje ešte viac svetla

Svetlo na BYU priťahuje ešte viac svetla

Connor Sullivan bol ako prvák na BYU (Univerzita Brighama Younga) zmätený nie z domácich úloh hodín amerického dejepisu ale z často používaných slov ako: MSD konferencia, kôl Sionu, RDVčko. Pre oddaného katolíka akým Connor bol, príchod na BYU predstavoval aj nové...

Pin It on Pinterest