Tento víkend máme pred sebou generálnu konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Skvelá príležitosť pozvať našich priateľov a ostatných, aby počuli hlas Božieho proroka, a s ním slovo Božie. Budeme môcť pociťovať Ducha Svätého, ako našim srdciam svedčí o pravde. Tu je jeden príbeh pre vás o tom ako mladý misionár v Mexiku, Starší Bodine, pozval drogového magnáta, aby si prišiel pozrieť generálnu konferenciu. Tento zázračný príbeh zmenil tohto muža, a to navždy!

Vieme, kam po smrti pôjdeme

Mladý misionár v Mexiku, Starší Bodine, pozval drogového magnáta, aby si prišiel pozrieť generálnu konferenciu. Tento zázračný príbeh zmenil tohto muža, a to navždy! Počas toho ako Bodin so svojím spoločníkom učili skupinu ľudí na ulici, priblížil sa k nim Kristián, muž s drogami aj za ušami. Vždy podpichoval misionárov ale tento krát prišiel a so záujmom ich počúval. „Tak trochu som si myslel, že je to výzva, keď k nám prišiel. Ale on prišiel a zostal. Hovorili sme spolu i živote po smrti, o duchovnom svete. Všetkým sme povedali, že vieme kam po smrti pôjdeme.“ Kristián povedal Bodinovi tieto slová: „Chceš mi povedať, že ty naozaj vieš, kam pôjdeme po tomto živote?“ Keď Bodine zozbieral všetku svoju odvahu, odpovedal, že áno a svedčil o tejto pravde. Misionári následne pozvali Kristiána, aby to vedel sám za seba a prišiel na premietanie generálnej konferencie nasledujúcu nedeľu.

Prečo sú títo ľudia tak šťastní?

„Nikdy na to nezabudnem … obzrel som sa von a bránou vchádzal Kristián.“ On prišiel! V prestávke medzi premietaním príhovorov som nazrel do kaplnky. Veľa ľudí ju už opustilo ale Kristián tam ešte sedel so zvesenou hlavou. Pomyslel som si: „Ach, on prespal všetky príhovory generálnej konferencie.“ Tak tomu ale nebolo. Po skončení celej konferencie, vyšiel Kristián ako jeden z posledných. Naplnený pocitmi dojatia pristúpil k mladým misionárom a spýtal sa ich: „Čo je to, čo som práve videl? Kto sú tí ľudia, ktorí hovorili s takou energiou, mocou a zanietením, ktoré som nikdy v mojom živote necítil? Aká hudba tam hrala? Bolo to ako keby anjeli spievali … Prečo sú títo ľudia tak šťastní?

Urobím čokoľvek, aby som sa zmenil

Bodin spozoroval oči plné sĺz a jasne vedel, že slová proroka sa Kristiána dotkli. Pred ďalším stretnutím prečítal Kristián všetko do kapitol v Alme (zhruba polovica Knihy Mormonovej) a bol naplnený presvedčením o pravdivosti tejto knihy. „Najlepšie bolo asi to, že sám Kristián vydával svedectvo, že to, čo ho učíme je skutočne tak,“ hovorí s

Mormonský zbor tabernaklu

odstupom času Bodin. Počnúc tým dňom, Kristián preukazoval, že chce byť viac taký ako Ježiš Kristus a zakrátko bol pokrstený a stal sa členom Cirkvi. „Prečítal som dosť na to, aby som vedel, že Kniha Mormonova je pravdivá, a som ochotný urobiť čokoľvek, aby som sa zmenil.“

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “ What Happened When a Mexican Drug Lord Was Invited to Watch General Conference” (http://www.ldsliving.com/Drug-Lord-Converted-through-General-Conference/s/84983). Jeho autorom je Phillip Price.

[Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.