„Bratia a sestry, drahí priatelia, vítame vás na sobotnej rannej časti 187. výročnej Generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Dnes je nádherný deň tu v Salt Lake City a srdečne vítame vás členov a priateľov zúčastňujúcich sa konferencie vo všetkých častiach sveta. Vzdávame vám poctu a posielame našu lásku.“

Konferenčné centrum

Konferenčné centrum

Toto sú jedny z prvých slov, ktoré zazneli pri vysielaní konferencie. Všetci prítomní, či už osobne v konferenčnom centre, alebo doma pri satelitnom vysielaní, online pred obrazovkou počítača alebo tabletu majú možnosť počuť slová Pánových vyvolených služobníkov a služobníc, apoštolov a proroka. Ich slová sú prekladané do vyše 94 jazykov a jedných z nich je naša krásna ľubozvučná slovenčina.Chlapec pozerá konferenciu

Každých 6 mesiacov počujeme slová duchovného povzbudenia, mnohé svedectvá o Kristovi a Jeho uzmierení, prorocké rady a nabádanie. Je to skutočná duchovná hostina. Vyjadrujeme úprimnú vďaku slovenskému prekladateľskému týmu, ktorý zabezpečuje dôkladný preklad, aby mohol byť neskôr prečítaný navrátivšími misionármi a členmi Cirkvi s pôvodom na Slovensku. Takto sa k nám dostávajú slová prorokov v našej slovenčine.

Spýtali sme teda trojice Jakuba, Kari a Chrisa, čo ich viedlo k pomoci pri sprostredkovaní Generálnej konferencie a prekladaniu a ako sa na to pripravili.

Prečo ste sa rozhodli prekladať na Generálnej konferencii?

 • Jakub: Vidím 4 dôvody: slúžiť Bohu a ľudom na Slovensku, oprášiť a precvičiť moju slovenčinu, udržať tak priateľstvá, ktoré som nadobudol na Slovensku a zúčastniť sa na tejto skvelej udalosti.
 • Kari: Všimla som si, že Jakub prekladá materiály pre Cirkev. Nevedela som to, keďže som si vždy myslela, že iba slovenskí rodáci môžu prekladať. Keď som ale dostala šancu prekladať, veľmi som sa tešila! Sú to už skoro 3 roky, čo som sa vrátila z misie na Slovensku a takto si môžem udržať svoju slovenčinu.
 • Chris: Ľudia mi hovorili, že ak som zdatný v slovenčine, je to vlastne moja zodpovednosť prekladať pre ľudí na Slovensku.

Ako ste vo svojom živote poznali, že slová prorokov sú skutočne pravdivé?

 • Jakub: Poznal som to vďaka osobnému potvrdeniu (svedectvo) od Ducha Svätého a tým, že ich slová a skutky idú ruku v ruke s Božím písmom.prorok Thomas S.Monson
 • Kari: Proroci zmenili môj život. Vždy som sa usilovala získať to najlepšie vzdelanie a tiež som chcela slúžiť Pánovi na misii. Prorok Hinckley často vravieval o dôležitosti vzdelania, hlavne pre ženy. On ma povzbudil v mojom úsilí. Maturovala som v decembri 2012. Vyčkávala som na ten deň, kedy by som konečne mohla ísť na misiu. Vtedy som však začala chodiť s chalanom, ktorého som mala rada. Stále som ale chcela ukázať Bohu, že Ho milujem viac než čokoľvek iné, či už vzdelanie, kamarátov, či môjho priateľa. Nemala som ešte vek, aby som mohla na misiu ísť (21 rokov bývala veková hranica) a nevedela som, čo robiť. Jedného októbrového dňa som sledovala doma na gauči generálnu konferenciu a zrazu počujem: „Ženy môžu slúžiť na misii počnúc 19. rokom života.“ Bola som totálne prekvapená! Mohla som ísť a to práve TERAZ! A tak som šla na misiu, môj priateľ na mňa čakal … a teraz sme zosobášení už dva roky. Vďaka prorokovi som získala odpovede na životné otázky a túžby. Nemusela som čakať dva roky, aby som mohla ísť na misiu slúžiť svojmu Bohu. A mimochodom, mala som úžasnú misiu!
 • Chris: Vyskúšal som ich odporúčania,  následne som sám videl pozitívne výsledky ich rád. Ako príklad uvediem požehnania z toho, že som sa vystríhal fajčenia a požívania alkoholu počas môjho života.

Viete si predstaviť život bez Božieho proroka na zemi?Prorok Thomas S. Monson

 • Jakub: Viem si to predstaviť a volá sa to veľké odpadlíctvo.
 • Kari: Nemôžem. Vždy premýšľam o dobách temna, kedy boli ľudia bez prorokov, bez svetla. Mnohým chýbali. Pravé poznanie Boha, vzdelanie mnoho ďalších veci chýbalo. Ale okolo roku 1820 sa začalo rozvidnievať. Boh povolal novodobého proroka a svetlo tu bolo opäť. Osobne by som nedokázala žiť dnes bez svetla evanjelia v mojom živote.
 • Chris: Viem si to predstaviť, ale nechcem. Som vďačný, že Pán už nikdy viac neponechá svet bez svojho proroka.

Aké je počas generálnej konferencie častejšie používané slovo prorokov?

 • Jakub: Spasiteľ
 • Kari: Kristus
 • Chris: Zmluva

Ako ste sa pripravovali na pomoc pri interpretácii generálnej konferencie?

 • Jakub: Precvičoval som svoju výslovnosť čítaním na hlas v slovenskej Biblii počas celých dvoch týždňov pred generálnou konferenciou. Cestou v aute som tiež počúval slovenskú muziku.Rodina sleduje konferenciu
 • Kari: Cestou do práce som pri šoférovaní počúvala minuloročné generálne konferencie. Snažila som sa naspamäť naučiť zopár nových slov po slovensky. Taktiež som sa stretávala s ďalšími slovensky hovoriacimi, aby mi pomohli s výslovnosťou.
 • Chris: Pozeral som predchádzajúce konferencie v angličtine a snažil som sa súčasne prekladať do slovenčiny. Bol som takisto na pár školeniach, kde sme robili cvičenia na pamäť, sústredene pozerali celé príhovory bez toho, aby sme si mohli zapisovať poznámky a potom preložiť celý príhovor bez akejkoľvek pomoci. Práca mi tiež pomáha. V zákazníckom centre Doterry sa čas od času pýtam kolegov ako sa povedia určité slová a spojenia a to mi pomáha udržať svoju slovenčinu naďalej fit.

 

Za spoluprácu pri vytvorení článku ďakujeme: Jacob Lyman, Chris Brousseau, Kari Kane.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.