Generálna konferencia v slovenčine

Hovoria prooci po slovensky? Prečo nie, keď majú takých skvelých prekladateľov. Generálna konferencia v slovečine je pre každého bažiaceho po Božom slove!

Read More