Značka: Kristus

Načítava

Facebook

Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Všetci sme od Boha dostali dar slobodne jednať. V súčasnosti môžeme byť vďační za to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory či slobodne vyznávať náboženstvo, ktoré si zvolíme. Buďme preto múdri a využívajme svoju slobodu na konanie dobrých skutkov, nie na vyjadrovanie nenávisti. Vážme si slobodu, ktorú máme a neodopierajme ju ľuďom, ktorí ju využívajú iným spôsobom než my.
https://podtesvati.sk/spravy/zamylsenie/sloboda-jednania-a-demokracia/
Poďte Svätí
Poďte Svätí
V týchto kapitolách Knihy Mormonovej 📘 sa nachádzajú Izaiášove proroctvá. Nefi na začiatku aj na konci svojho citovania Izaiáša vyslovil svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi
Mnohé z týchto učení o Spasiteľovi sú učené pomocou symbolov a tak najlepším spôsobom, ako ich pochopiť, je hľadať inšpiráciu od Ducha 🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Ku komu idete po radu vy, keď potrebujete urobiť dôležité rozhodnutie? ¯\_(ツ)_/¯
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Jákob 🧔, mladší Nefiho brat, bol vysvätený ako učiteľ pre Nefitov, a chcel, aby ľud zmluvy vedel, že Boh na nich nikdy nezabudne, takže ani oni na Neho nesmú nikdy zabudnúť. Toto je posolstvo, ktoré určite potrebujeme aj my. 😇
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Dnes je nedeľa, deň odpočinku a premietania 🤔 Každú nedeľu na zhromaždení, ale nielen vtedy, premýšľam, ako sa môžem zlepšiť a byť viac ako On.
A vy ako trávite tento deň?

Kategórie

Pin It on Pinterest