Život po smrti? Čo sa stane po smrti? Ako si to predstavujete? Myslíte si, že po smrti nie je vôbec nič? Ak tomu tak je, zamýšľali ste sa sa nad zmyslom života na zemi a či sa ho vôbec oplatí žiť? Alebo sa vidíte v oblakoch s harfou v rukách mysliac na nekonečné ničrobenie? Znie to nezáživne (alebo stresujúco ak nehráte na hudobné nástroje)? Vidíte pred sebou niečo oveľa lepšie?

Mormoni, prezývka pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, myslia na niečo lepšie. Zamyslite sa nad tým, čo robí život na zemi špeciálnym. Pre väčšinu z nás je to skvelá rodina, ktorú máme, učenie sa nového či snaha stávať sa lepšími. Dokážete si predstaviť, že by ste bez tohto všetkého mali stráviť večnosť?

Ak večnosť, tak potom s rodinou

Často počujeme, že v nebesiach budeme oveľa šťastnejší ako si dokážeme čo i len predstaviť. Všetko bude dokonalé. Skúste si predstaviť tento dokonalý život bez ľudí, ktorých milujte najviac. Nemožné! Na um mi prichádza príbeh z Knihy Mormonovej. Prorok Lechí mal sen v ktorom videl nádherný strom plné ovocia, sladšieho nad všetko sladké. Predstavovalo to Božiu lásku. Prvé, čo po ochutnaní tohto ovocia urobil bolo, že sa rozhliadol za svojou rodinou, aby sa s nimi o ovocie podelil. Toto je prirodzené – o všetko, čo milujeme sa musíme podeliť s tými, ktorých milujeme. Osobne nechcem stráviť večnosť bez svojej rodiny. Bol by to smutný, osamelý život, ktorý by za to nestál.

Mormoni neveria, že tak to bude v nebi. Veríme, že Boh chce, aby rodiny boli navždy. Patríme iba k málu náboženstvám, ktoré učia, že Boh nás miluje dostatočne aby tomu tak bolo.  Boh nám do sŕdc nevložil toľko lásky, aby sme iba začali večný život a potom sa rozviedli alebo sa vzdali našich detí. Mormoni sa sobášia v chrámoch, a tak sa sa večné manželstvá môžu stať skutočnosťou.

Ďalej, Mormoni veria, že sa budeme rozvíjať a neustále zlepšovať. Viete si predstaviť niečo viac nudné ako stráviť celý život bez toho, aby sme sa mohli rozvíjať a ciele, za ktorými by sme išli? Mormoni si všímajú, že Biblia hovorí, aby sme boli dokonalí už v tomto živote.  Boh nám nedáva príkazy, ktoré nedokážeme dodržiavať a tak je jasné, že myslel, aby sme pracovali na ceste k dokonalosti a že jedného dňa toho dosiahneme – po našej smrti. A predsa, máme celú večnosť, aby sa tam dostali.

Ježiš sa ukazuje Márii Magdaléne

Ježiš sa ukazuje Márii Magdaléne

Nevieme povedať akú formu dokonalosti nadobudneme. Na častú otázku, či Mormoni veria, že sa môžeme stať Bohmi, je táto odpoveď: „Svätí neskorších dní veria, že Boh chce, aby sme sa stali takými ako On. Toto učenie je ale často nesprávne interpretované tými, ktorí zosmiešňujú našu vieru. Presvedčenie Svätých neskorších dní sa nelíši od Biblie, ktorá učí, „Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení“ (Rimanom 8:16,17). Vďaka nasledovaniu Kristovho učenia, Svätí neskorších dní veria, že všetci ľudia “majú účasť na Božej prirodzenosti” (2. Petrov 1:4).”

Učenie Almy o posmrtnom živote

Kniha Mormonova nám poskytuje lepší pohľad na to, čo sa stane po tom ako zomrieme. Dávny prorok Alma to vysvetľoval svojmu synovi. Učil ho o vzkriesení, ktoré príde po tom ako Kristus vykoná svoju misiu. Alma vravel, že je veľa vecí, ktoré o Bohu nevie ale na túto vec sa ho usilovne pýtal.

Vysvetlil, že existuje doba, kedy každý človek, ktorý umrel, povstane z mŕtvych, ale sám nevedel, kedy to bude. Nevedel, či povstanú všetci naraz, keďže súčasne spolu nezomreli. Čas na zemi a čas s Bohom sa líšia.

Anjel učil Almu, že keď človek zomrie, jeho/jej duch je vzatý spať domov k Bohu. Ľudia, v zásade dobrí idú do raja, aby oddychovali a užili si dobu radosti a pokoja. Tí, ktorí boli zlovolní – do slova a do písmena zlovolní – idú do vonkajšej temnoty, kde strávia zvyšok svojho času pod vládou Satana. Nie je asi potrebné zdôrazniť, že takto šťastní nebudú. Nie veľa ľudí skonči na tomto mieste.

Aj keď vstali z mŕtvych, čo technicky vzkriesenie samozrejme je, nejedná sa o prvé vzkriesenie, o ktorom čítame v Biblii. Alma vysvetľuje, že vzkriesenie, v danom význame značí spojenie ducha s telom. Vidíme to tak aj v Biblii, keď vzkriesený Ježiš poučil Máriu, aby sa ho nedotýkala, lebo ešte nebol u Otca. Po návrate od Otca získal svoje telo opäť, telo v dokonalom stave, ktoré umožní ľudom dotknúť sa ho. Takisto aj my obdržíme dokonalé telá, nesmrteľné telá bez chýb, handicapov.

Pohľad Almy  na prvé vzkriesenie bolo, že sa tak udeje po Ježišovom vzkriesení, ale nebol si tým istý. Prorokom, tak ako nám všetkým, je daná sloboda voľby. Avšak on nevedel, že existuje priestor medzi smrťou a vzkriesením (opätovné spojenie ducha s telom) alebo že posledný súd sa odohrá po tom ako sme vzkriesení. Tí, ktorí sú ochotní prijať Boha a Ježiša Krista a žiť  tak, ako nás učia, budú obdarení večným životom v ich prítomnosti. Všetci, ktorí sú vo svojej podstate dobrí, budú žiť  radostne v živote, ktorý príde. Naopak  k zlovolným radostný život nepríde.

Posmrtný život dáva zmysel, keď čelíme skúškam a ťažkostiam tohto života,  ktoré niesu ničím iným ako možnosti nášho rastu. Poznanie, že si môžeme zvoliť večný život s našimi drahými, že naďalej budeme sami sebou a oveľa viac, než si dokážeme predstaviť, robí tento čas na zemi životom, ktorý stojí za to žiť!

Článok bol pôvodne publikovaný na http://bookofmormononline.com/ pod názvom “Is there a life after death?”

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.