Chcete čítať pravidelne z Knihy Mormonovej ale nemáte na to dostatok času? Ako na to, aby ste to zvládli?

Biblia či Kniha Mormonova? Obe, predsa!

Asi pred rokom v máji som v aute počúvala zo záznamu konferenčné príhovory. Príhovor „Moc Knihy Mormonovej“ od Prezidenta Thomasa S. Monsona. Vtedy som ešte netušila, že to bude jeho posledný príhovor a svedectvo svetu. Jednu vec som ale vedela s úplnou istotou a to, že potrebujem študovať Knihu Mormonovu každý jeden deň.

Bol tam ale háčik – Nechcela som. Teda nie tak, že by som ju naozaj nechcela čítať, veď som ju už niekoľkokrát celú komplet prečítala ale … Mala som práve na pláne študovať starý zákon a nie Knihu Mormonovu. Nemala som čas ani energiu na každodenné štúdium oboch písiem. Svoju dilemu som sa snažila podať svojmu vtedajšiemu priateľovi.

„Prečo teda neštuduješ najprv zopár veršov z Knihy Mormonovej a potom neprejdeš na Starý zákon?“ navrhol.“

„Vieš, ja nemám nič moc zo štúdia iba zopár veršov,“ posťažovala som sa mu. „Napríklad vojnové kapitoly. Ak mám byť niečím z toho inšpirovaná, musím čítať naozaj hodnú chvíľu.“

„Študuj potom kapitoly zamerané na náuku.“

Už už som bola pripravená znova sa sťažovať, ale jeho návrh ma priviedol k zamysleniu sa. „Kapitoly zamerané na náuku? Niečo ako malé dosky?“

„Tak veru. Vytvor si zoznam náukových kapitol z Knihy Mormonovej. Pusti sa do čítania niekoľkých veršov každý jeden deň dokým neobdržíš aspoň nejaký duchovný náhľad. A ďalší deň pokračuj.“

„No, to môže naozaj fungovať.“

Funguje to!

Verili by ste? Ono to naozaj fungovalo! Naďalej tak študujem! Vždy získam nejaký duchovný náhľad na vec, božské nabádanie. Každý jeden krát. A nie iba to. Takéto štúdium Knihy Mormonovej ma pripraví na čítanie ďalších písiem. Cítim Ducha svätého, a čo je dôležitejšie – som šťastná. Každodenným prekážkam čelím s Kristovou uschopňujúcou mocou. Moc pochádza zo stránok a slov Knihy Mormonovej.

Chcete vyskúšať niečo nové? Tu je zopár návrhov. Kľúčové náukové kapitoly sa nachádzajú v týchto častiach Knihy Mormonovej:

  • 1Nefi – Omni
  • Mosiáš – Alma
  • Helaman – Moroni

Vždy keď sa naučíte niečo nové, či pocítite Božie svetlo, zapíšte si to aj keď sa nejedná o niečo veľké, či zázračné.

Povedzme, že čítate prvý verš v 1. Nefi: „Ja, Nefi, narodil som sa dobrým rodičom …“ a premýšľate o svojich rodičoch. Ste za nich vďační, zapíšete si to. V druhom verši čítate „činím záznam v jazyku svojho otca …“ Ak pocítite nutkanie utvoriť si svoj vlastný osobný denník, takisto si to zapíšte. Deň za dňom tak pokračujte. Východ slnka

Prezident Monson nám prisľúbil, že ak každodenne s modlitbou študujeme a premietame o Knihe Mormonovej „dostaneme sa do pozície počuť Ducha Božieho, aby sme odolali pokušeniam, prekonali pochyby a strach a získali pomoc z nebies do našich životov.“ A mal pravdu, Tak to funguje.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kliknite prosím na túto linku a ďalej “chat” alebo nám pošlite email na [email protected].

Autorkou tohoto článku je Melanie Blakely. Článok bol ďalej skrátený a upravený, jeho plná verzia je tu.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.