Okrsková konferencia v Bratislave – mojimi očami

Okrsková konferencia je miestom pre učenie, cítenie Božej lásky a zábavu. Inšpirovaní cirkevní vedúci hovoria k Svätým z celého Slovenska.

Read More