Svetabôl nie je neliečiteľný. Predsa naň existuje účinný liek! Viete aký?

Rozdielne skúsenosti z práce

V práci sa častokrát stretávam s kolegami nadchnutými pre svoje vedecké povolanie, rovnako ako ja. Som často s nimi a dokážeme spolu prediskutovať mnohé veci, ktoré máme spoločné, inšpirovať a povzniesť jeden druhého. Toto všetko nás ženie vpred za ďalším poznaním. Každé pracovné ráno vstávame s ďalšou výzvou na obzore a (dúfajúc), že s riešením v talóne.

Na druhej strane mám však taktiež skúsenosť s ľuďmi, ktorí svet nevidia tak ružovo. Všímajú si šedé až tmavé stránky tohto sveta. Sú rozčarovaní nad tou, či onou politickou aférou, alebo rozhorčení z toho aká je dnešná doba zlá. Sú často zronení, nevedia sa odpútať od množstva takzvaných starostí. Majú kopu rečí ale ako sa vraví … skutek utek.

V nemčine existuje výstižné slovo „weltschmerz,“ ktoré vyjadruje práve tento smútok pochádzajúci z rozhorčenia ohľadom toho, aký je svet zlý a aký si myslíme, že by mal byť. Nádherne znejúce slovo svetabôl vystihuje asi najlepšie to, keď sa tichá bolesť nenápadne vkráda do našich životov. Keď smútok prestúpi naše dni a vrhá hlboké tiene na naše noci, keď sa tragédie a nespravodlivosť dostane do sveta okolo nás a tiež do života tých, ktorých milujeme. Áno, tá štipka svetabôlu je čas od času v každom z nás. Vtedy sa máme tendenciu pýtať: „Má tento život nejaký zmysel, či je to aj tak iba márne?“

Existuje liek na svetabôl?

Áno. Existuje nádej. Existuje liek na svetabôl, či weltschmerz. Existuje protiliek na všetko negatívne. Ako na poslednej generálnej konferencii, Starší Uchtdorf zdôraznil: „Táto nádej sa nachádza v pretvárajúcej moci evanjelia Ježiša Krista  a v Spasiteľovej vykupujúcej moci uzdravovať nás z bolestí našej duše.“

Spasiteľ sám predsa povedal: „Ja som prišiel, aby ste mali život, a to v hojnej miere!“

Život v hojnej miere nájdeme tým, že zabudneme na seba a dáme sa do práce s cieľom zmysluplného a pokojného života. Spasiteľ chce, aby sme mali život v hojnosti.

Starší Uchtdorf pridáva svoje svedectvo zo života: „Bez pochybností som zistil, že veriť v Boha a milovať ho a usilovať sa Krista nasledovať, môže zmeniť naše srdcia, zmierniť našu bolesť a naplniť naše duše nesmierne veľkou radosťou.“

Veríme, milujeme, činíme

Týmito slovami začína skutočné nasledovanie Ježiša Krista a v momente použitia týchto slov sa stáva proti-liek na svetabôl účinný. Znie to možno jednoducho. Veriť, milovať, činiť?

Presne tak. Vierou v Pána Ježiša Krista, že tento svetabôl nám bude skrze Jeho moc odňatý a nebudeme ním (častokrát zbytočne) utrápení. Verte, či nie, ale dodržiavaním Božích prikázaní, preukazujem Bohu lásku, čo vedie k môjmu osobnému pocitu šťastia. Milovať Boha a všetky jeho stvorenia rozširuje vaše obzory šťastia. Toto však nie je jednorázová záležitosť. Predsa vieme, že cvičenie robí majstra. A tak Spasiteľ, pre nás poskytol spôsoby na každodenné zdokonaľovanie sa v našich rodinách a cirkevných pobočkách. Tam prebiehajú naše „tréningy“ viery a lásky. Tam máme svojich spolu bratov a spolu sestry, ochotných pomôcť pri každom kroku našej cesty.

Porazme svetabôl

Toto je liek na svetabôľ. Z mojej krátkej osobnej skúsenosti, keď som aktívne používal túto formulku „VER, MILUJ, ČIŇ“, som sa uistil v tom, že moje dni sa nesú v pozitívnej nálade. Čokoľvek sa v ten deň deje, akokoľvek negatívne prostredie ma môže obklopovať … viem, že svetabôl porazím a budem môcť ďalej šíriť úsmev a pohodovú náladu.

Vyskúšajte to aj vy. Stojí to za to a nič vás to nestojí.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.