Liek na svetabôl

Existuje liek na svetabôl. Spočíva vo viere, láske a činoch.

Read More