Otázky od Boha – čo môžeme a mali by sme sa opýtať.

Keď majú ľudia otázky, obrátia sa na niekoho, o kom si myslia, že má všetky odpovede. Inšpirované otázky dávaljú príležitosť k učeniu sa, k nášmu rastu.

Read More