„Domnievam sa, že jednou z najnepriaznivejších vecí dnešnej spoločnosti je názor, že o náboženstve a politike sa pri stole jednoducho nehovorí. My sa toho ale nedržíme a radi hovoríme o rôznych témach.

-Julianna Bagott

Počuli ste to pravidlo? Nehovorte o náboženstve, či politike v zdvorilom rozhovore. A hneď je tu problém. Ak ste aktívny Mormón, náboženstvo a osobný vzťah s Bohom hrá veľkú úlohu vo vašom živote. A nie iba to. Veď predsa delenie sa o našu vieru obohacuje životy našich priateľov, známych, kolegov, jednoducho všetkých.

Čo ak sa ale vyskytne rozhovor o náboženstve, ktorý vám príde viac ak pochod mínovým poľom? Povedzme, že chcete otvoriť náboženský dialóg bez akéhokoľvek divadla. Dá sa to? Ako viesť takýto citlivý rozhovor bez toho, aby sa niekto cítil urazený?

V správny čas na správnom mieste

Ideálnym spôsobom na začatie pokojného rozhovoru o duchovných veciach je spoločný rozhovor medzi 4 očami s už známym človekom. Samozrejme, že nie vždy budeme mať ideálny prípad. Ak sa nedá stretnúť vo dvojici, zostáva nám využiť telefonický hovor alebo email. To má taktiež svoje výhody. Niektorí ľudia sú viac výreční v písanej forme, lebo im dáva potrebný čas na premyslenie si svojich odpovedí. Rozhovor po telefóne vám ponúkne možnosť počuť citové zafarbenie človeka. 

Sociálne média ako Facebook, či Twitter môžu byť skutočnou vojnou náboženských rozhovorov. Istotne existujú príležitosti ako sa mierumilovne postaviť za svoju vieru v online prostredí, ale buďte opatrní. Príjemnou výhodou online misionárskej práce je jednoduchosť s akou sa dá vnoriť do náboženského rozhovoru. Stretnete ľudí, ktorí sa rýchlo zapoja do konverzácie i do hĺbky, i keď ich nemusí byť mnoho. Vo väčšine prípadov si to vyžaduje čas, aby sme si vytvorili vzťah dôvery a porozumenia.

Keď sa vám podarí spoločne rozhovoriť o náboženstve a vytvoríte si, pomenujme to, „duchovné spojenie“ miesto a čas už nehrá takú úlohu. V tom prípade je vhodné rozvinúť ďalšie rozhovory pri rodinnej večeri, na obede, či v triede.

Najprv sa usilujme porozumieť

„Snažte sa najprv pochopiť, nie byť pochopení.“

Stephen Covey, 7 Návykov skutočne efektívnych ľudí

Prajete si vysvetliť mormonizmus, naše náboženstvo, ďalším kresťanom, židom, moslimom alebo hinduistom? Želáte si otvorene hovoriť o náboženskej slobode a právach LGBT komunity?

Uvažujte nad tým, že sa najprv spoznáte dané náboženstvo. Dokonca aj keď sa domnievate, že poznáte ich základné piliere viery, nepoznáte unikátny pohľad svojho kamaráta na vec, dokým sa s ním nepozhovárate. Položte im otázky, načúvajte im. Existuje predsa dôvod, prečo veria tomu, čo si zvolili. Je vysoko pravdepodobné, že sú dobrými ľuďmi, ktorí rozumejú a nasledujú mnoho dôležitých životných právd a pravidiel. Ak to so zdieľaním evanjelia myslíte naozaj vážne, ľudia vedia o vašej úprimnosti a záujme.

Smelosť a láska

„ A teda, mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Žiadna moc alebo vplyv nemôžu ani nemajú byť udržované pôsobením kňazstva, oba presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a láskou nepredstieranou; Láskavosťou a rýdzim poznaním, ktoré bude velice rozširovať dušu bez pokrytectva a bez ľstivosti – Pokáraním v pravý čas s ostrosťou, keď si nabádaný Duchom Svätým; a potom, následne, prejavením väčšej lásky voči tomu, ktorého si pokáral, aby ťa nepovažoval za nepriateľa svojho; aby mohol vedieť, že vernosť tvoja je silnejšia než putá smrti.“

NaZ 121:41-44

Tieto verše nehovoria iba o fungovaní kňazskej moci, súčasne je modelom pre pokojné fungovanie vzťahov. Predtým, než sa rozhovoríte o svojich odlišnostiach, nájdite veci, ktoré vás spájajú. Keď načúvate pohľadu svojho kamaráta, dávajte pozor na veci, ktoré vás spájajú a nadviažte práve na ne. Pri rozhovore s oddaným kresťanom, môžete ako príklad hovoriť o vašej láske k Ježišovi Kristovi. Ak ste v rozhovore s priateľom židovského vierovyznania, môžete sa podeliť o svoj obľúbený príbeh z knihy Genezis. Podeľte sa o dôležitosť rovnosti a slobody, keď sa bavíte a aktivistom pre práva gayov. priatelia

Teraz na spoločnej lodi môžete vysvetliť vaše odlišnosti. S jemnosťou a miernosťou. Buďte čestní. Keď ste nabádaní Duchom, hovorte smelo ale so súčasným vyjadrením lásky pre nich. Tou najlepšou motiváciou ku smelosti je láska. Ak sa o nich naozaj zaujímate a chcete, aby bol ich život lepší, neváhajte a otvorte ústa.

Vyjadrite svoje svedectvo

„Ľudia môžu niekedy svojim intelektom pochybovať o tom, čo učíte. Je ale obtiažne pochybovať o úprimnom, srdcervúcom svedectve.“

príručka Kážte Evanjelium Moje

Niekedy sa stane, že aj pri našej najväčšej snahe o mierumilovný rozhovor sa druhá osoba – kamarát, či priateľ – reaguje podráždene, či hašterivo. Možno sme to my, kto sa opiera o stenu neustáleho nesúhlasu. V týchto prípadoch bude tým absolútne najlepším rozhodnutím vydať úprimné svedectvo. Duch svätý sa vráti späť do rozhovoru.

Podeľte sa o pocity radosti, lásky a pokoja, ktoré evanjelium prináša do nášho života. Nehanbime sa vyjadriť, v čo veríme a ako nám život podľa evanjelia pomohlo prekonať osobné prekážky. Kto vie? Možno sa váš kamarát podelí o podobné zážitky z jeho, či jej života.

Pôvodnou autorkou tohto príspevku s názvom „Talking Religion … minus the Drama“ je Melaney Blakely.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.