10 minút čítania z Knihy Mormonovej

10 minút čítania z Knihy Mormonovej

Chcete čítať pravidelne z Knihy Mormonovej ale nemáte na to dostatok času? Ako na to, aby ste to zvládli? Biblia či Kniha Mormonova? Obe, predsa! Asi pred rokom v máji som v aute počúvala zo záznamu konferenčné príhovory. Príhovor „Moc Knihy Mormonovej“ od Prezidenta...
10 minút čítania z Knihy Mormonovej

Čo je Kniha Mormonova?

Mnoho ľudí pozná akú cenu má Kniha Mormonova, verí v jej božskosť a pomáha im v každodennom nasledovaní Spasiteľa. Iní o tejto knihe iba počuli, avšak nemali možnosť dozvedieť sa o posolstve napísaných na jej stránkach. O akú knihu sa jedná a prečo ju čítať? Kniha...
Kristián, príď na generálnu konferenciu!

Kristián, príď na generálnu konferenciu!

Tento víkend máme pred sebou generálnu konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Skvelá príležitosť pozvať našich priateľov a ostatných, aby počuli hlas Božieho proroka, a s ním slovo Božie. Budeme môcť pociťovať Ducha Svätého, ako našim srdciam svedčí...
10 minút čítania z Knihy Mormonovej

Katolícky profesor: Kniha Mormonova je zázračný text

Mnohí asi nepoznajú katolíckeho profesora, doktora Stephena H. Webba, ktorý urobil veľa v presadzovaní presvedčenia Svätých neskorších dní, ich hodnôt a tiež Knihy Mormonovej. V čase, keď väčšina sveta odmietla považovať Mormonov za kresťanov, on sa ich otvorene...

Pin It on Pinterest