Boh

Keď uvažujeme o tom aký je Boh, že Boh je dokonalý a dodržiava svoje sľuby, sme naplnení radosťou. Svätí neskorších dní sa obzvlášť držia tejto myšlienky, pokiaľ sa jedná o zmluvy. Práve prostredníctvom zmlúv s Nebeským Otcom plne zasväcujeme svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi s presvedčením, že nám ponúka príležitosť večného pokroku.

Avšak život je zriedka tak jednoduchý alebo jasný, ako by sme si želali. Túžime po veciach, máme svoje sny. Naša nádej, ktorá je nevyhnutnou súčasťou žitia evanjelia, sa môže rýchlo zmeniť v zúfalstvo, keď zistíme, že naša vôľa nemusí byť Božou vôľou. Ešte horšie je, keď Boh s nami učinil sľuby a zdá sa, že nie sú splnené.

Čo urobíme v takých chvíľach? Ak máme pocit, že Božie sľuby nám dané sú zatiaľ nenaplnené a prázdne, zamyslime sa nad týmito piatimi myšlienkami.

Ujasnime si, čo nám bolo prisľúbené

Boh nesľúbi to, čo nedodrží. Je dôležité si uvedomiť, čo nám Boh skutočne sľúbil a čo za sľuby sme si dali my samy, či už na základe našich vlastných túžob, či zo zúfalstva. Príďme k Bohu a požiadajme Ho o pomoc porozumieť osobným zjaveniam a nabádaniam, ktoré sme získali. Študujme zmluvy, ktoré sme samy učinili a navštevujme chrám tak často, ako je to len možné. S modlitbou prechádzajme svojim patriarchálnym požehnaním. Aj keď nemusíme vždy dostať jasnú odpoveď na to, aké udalosti sa práve odohrajú v našom živote, či aké je Božie načasovanie udalostí, VŽDY môžeme nájsť pokoj, keď sa pokorne snažíme pochopiť Božiu vôľu.

Čo mám robiť namiesto tohto a tohto?

Ak sa snažíme zostať verní našej viere, Boh nás nenechá navždy stratenými. Môžeme pochybovať o úlohe, ktorú nám Boh dal, či mieste, kde túto úlohu máme vykonať. Ale čo ak je to presne tak, ako nám bolo skrze odpovede na osobnú modlitbu dané? Keď prijmeme túto odpoveď, otvoríme naše srdcia a myseľ k ešte väčším možnostiam, ktoré má pre nás Boh pripravené v zásobe. Vždy existujú veci, ktoré treba urobiť. Sú svedectvá, ktoré treba zdieľat a ľudia, ktorým treba slúžiť.

Čo má byť mojim ďalším krokom v živote? Nedostal som sa na vysokú školu, po akej som túžil. Čomu inému sa mám teda venovať? Ak ste slobodní, spýtajte sa Boha, akého potenciálu máte samy dosiahnuť. Čo za cieľ, potrebujem dosiahnuť v živote? Ak zúfalo túžite po deťoch, a nie je vám dopriate, spýtajte sa Boha, ako využiť váš vlastný cenný čas. Bez ohľadu na to, kde sme alebo čo prežívame, Boh povýši každý jeden moment.

Vyhľadávajme požehnania

Boh sa neraduje z toho, že odopiera určitým túžbam našich sŕdc. Nekrúti hlavou nad našou netrpezlivosťou alebo chýbajúcim porozumením. Keď túžime po niečom a predsa to neobdržíme, Boh nám poskytne náhradné požehnanie ako odmenu našej stálej vernosti. Napríklad v  iných oblastiach nášho života otvorí nebeské okná. Ak sa nám finančne nedarí podľa predstáv, túžob – sme požehnaní skvelými vzťahmi s našimi rodinami, priateľmi. Možno sa trápime nad smrťou milovanej osoby, ktorá nám tak veľmi chýba – Boh nám ale žehná pevným zdravím a dôveruje nám s mocou kňazstva. Častokrát prichádzajú požehnania ruka v ruke s rastom našej osobnosti.

Priznávam, je fakt bolestivé preladiť náš postoj, zahľadieť sa na niečo iné. Viem ale, že keď budeme vyhľadávať “náhradné” požehnania v našich životoch, kultivovať vďačnosť, nájdeme radosť a pokoj.

Boh

Pracujme na tom

Sú chvíle, keď Boh čaká práve na nás! Si na ťahu, človeče … Túžime po niečom, ale z nejakého dôvodu nečiníme nič, čo by nám pomohlo dosiahnuť to.

Jedno staré príslovie nám hovorí, že Boh nás nemôže viesť, ak nekráčame. Ak nepracujeme na našich cieloch a snoch, Boh im nám jednoducho nevnúti. Ak sme dostali od Boha sľub, nevzdávajme sa. Neustávajme pracovať na dosiahnutí snov. Modlime sa, ako to najúčinnejšie dosiahnuť. Nechajme sa viesť Duchom Svätým. Starší Jeffrey R. Holland raz povedal: “Boh dychtivo čaká na možnosť odpovedať na naše modlitby a splniť naše sny, tak ako to vždy robí. On to ale nemôže učiniť, ak sa nemodlíme, alebo o tom skutočne nesníme. Stručne povedané: “On nemôže, ak neveríme”.

Predložme svoju vôľu Bohu

Jednou z najväčších úloh tohto života je striasť zo seba svojho prirodzeného človeka a úplne zasvätiť náš život Božej vôli. Snažme sa pokorne podriadiť naše životy Bohu. Toto nie je možné bez Ježiša Krista. Akonáhle budeme schopní postaviť našu budúcnosť, ktorá je naozaj večná, do Božích rúk, budeme si istí. Bez ohľadu, čo sa stane … Ak budeme uzatvárať a dodržiavať zmluvy s Bohom, je nám sľúbený večný život. Ak existuje nejaký prísľub, ktorého sa nemáme pustiť, je to práve tento.

Autorkou tohto článku je Aleah Ingram. Tu je odkaz na pôvodný zdroj.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”