Keď naďalej premýšľame o Spasiteľovi a Jeho živote po tomto veľkonočnom čase je dôležité rozjímať o Jeho „dotyku“ v našich životoch. Spasiteľov dotyk v našom živote nám pomôže na Neho pamätať počas celého roka.

Podobenstvo o stratenom synovi

Jeden z najláskyplnejších momentov v písmach je príbeh o stratenom synovi. Opustil domov,  oddal sa bujarému životu a nakoniec skončil vyhladovaný túžiac pojesť čo i len zo strukov svíň. Keď napokon „vstúpil do seba“, znova otočil svoju tvár späť k domovu.prodigal-son-riotous-living-1230090-gallery

Je pozoruhodné, že na ceste späť, keď bol “ešte ďaleko”, jeho otec  k nemu pribehol, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. (Lukáš 15:20). Poznáte dojemnejšie, odpúšťajúce zvítanie ako toto? Všetka túžba milujúceho rodiča vyplnila okamih ich opätovného stretnutia, kedy si  jeho syn iba sťažka vyslúžil taký súcit. Otec v tomto príbehu predstavuje Pána. Zamyslime sa nad mierou odmietnutia, ktorej ako rodič musel čeliť.

V žiadosti o svoje dedičstvo povedal mladík v zásade toto: „Kašlem na tvoje príkazy, tvoje meno, povesť a život s vami …“ Potom si nárokoval na svoj podiel z majetku slovami: „Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí“ Musel otec predať časť svojho podniku alebo pôdy, aby mu mohol dať časť dedičstva? Malo to nejaký vplyv na jeho vlastnú bezpečnosť, či jeho život? To nie je napísané ale slová mladíka sa jeho otca určite dotkli.  Pridajme k tomu tie roky trýznivých obáv, ktoré prežíval, keď dňom a nocou myslel na svojho syna. Riziko úrazu a odmietnutia bolo vysoké.Márnotratný syn kŕmi svine

Nevieme ani to, ako sa otec dozvedel o príchode svojho syna. Možno sa táto správa k nemu dostala od iných, alebo to sám „vycítil“ a jednoducho to vedel. Tak, či onak otcovo pribehnutie k synovo, kým bol “ešte ďaleko“, hovorí hlasno o hlbokej láske otca. Žiadne nedôstojné správanie, či predošlé urážky zo strany syna nezastavili otca od pribehnutiu k synovi činiacemu pokánie. Nerozvážny a samopašný život neuhasili otcovu lásku. Ako otec ho miloval a tak ho nedokázal neobjať.

Dotyk je súkromná vec

Objatie otca a synaTento príbeh nás učí o Pánovej láske. Boh, ktorý pripadá na každého hriešnika, keď k Nemu prídeme. Toto je Boh, ktorý sa nás dotkne, nie ten, ktorý zostane niekde v diaľke.

Pán sa nás dotýka po jednom, jeho dotyk je mienený pre nás osobne. Človek sa ťažko dotkne naraz celého davu. Nebeský Otec, Otec nás všetkých, je schopný sa dotknúť každého jedného z nás hocikde, kde práve sme.

 

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “ Why the Savior Is “Touched” by Our Infirmities (http://www.ldsliving.com/Why-the-Savior-Is-Touched-by-Our-Infirmities/s/85140).

 [Slovak] ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.