Keď prezident Cirkvi Ježiš Krista Svätých neskorších dní zomrie, ľudia sa pýtajú, ako bude ďalší prezident Cirkvi, prorok, vybraný. Tu vám podávame, čo sa deje.

Ako sa vyberá mormonský prorok?

Prvé predsedníctvo, pozostávajúce už iba z 2 radcov sa stane súčasťou Kvóra Dvanástich apoštolov, najvyššej správnej jednotky Cirkvi. Každý z mužov v tomto kvóre bol povolaný Bohom skrze zjavenie.

Títo apoštoli sú skupina, ktorá drží kňazstvo a právomoc potrebnú k riadeniu Pánovej Cirkvi. Je zorganizovaná od služobne najstaršieho apoštola, slúžiaceho v Kvóre a nie podľa veku jednotlivca.

Po smrti proroka sa teda Prvé predsedníctvo rozpustí a Kvórum Dvanástich apoštolov automaticky prevezme vedúcu úlohu v Cirkvi.

Zvyčajne po 7-10 dňoch od úmrtia proroka (dostatočne dlho na pohreb a smútočnú rozlúčku) sa Kvórum Dvanástich stretne na rade a dôjde k formálnemu rozhodnutiu.

Ak sa rozhodnú zreorganizovať a povolať nového proroka a radcov, Kvórum jednohlasne zvolí nového proroka, ktorým je vždy najdlhšie slúžiaci apoštol.

Nový prorok si vyvolí dvoch apoštolov za svojich radcov a tak títo traja predsedajú Cirkvi ako „Prvé Predsedníctvo“.

Apoštol, ktorý je v poradí druhým najdlhšie slúžiacim apoštolom sa stane prezidentom Kvóra Dvanástich apoštolov. Ak je radcom v „Prvom Predsedníctve“, potom v poradí tretí služobne najstarší apoštol bude viesť Kvórum Dvanástich apoštolov.

Všetci z Kvóra Dvanástich apoštolov následne vložia ruky na hlavu nového proroka, predložia Pánovi modlitbu, prorokovi udelia požehnanie a potrebnú kňazskú právomoc. Ustanovia ho tak formálne ako vedúceho a proroka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Po nedávnej smrti Prezidenta Thomasa S. Monsona, je služobne najstarším apoštolom Starší Russell M. Nelson.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.