Ako sa vyberá mormonský prorok?

Keď prezident Cirkvi Ježiš Krista Svätých neskorších dní zomrie, ľudia sa pýtajú, ako bude ďalší prezident Cirkvi, prorok, vybraný. Tu vám podávame, čo sa deje.

Read More