Mať po boku dobrého manžela/ dobrú manželku je neoceniteľným požehnaním. Je to požehnanie, ktoré môže trvať celú večnosť. Niekedy však neprichádza takým spôsobom alebo v takom čase ako si predstavujete, čo môže byť frustrujúce. Tu je niekoľko rád a pripomienok, čo v takom prípade robiť.

1. Nehľadajte

Nezamerajte sa vo svojom živote len na jednu vec, resp.  na hľadanie toho správneho partnera. Najlepšie veci v živote prichádzajú spontánne.

2. Pracujte na sebe

Ak sa zameriate len na svoj pekný vzhľad pritiahnete k sebe človeka, ktorý hľadá “len” dobre vyzerajúceho partnera/ partnerku. Ak pre vás však bude dôležitejší váš charakter, na ktorom sa budete snažiť pracovať, pritiahnete človeka, pre ktorého sú dôležité podobné vlastnosti ako pre vás a takisto na nich pracuje. Alebo ak sa budete zaujímať napríklad o pomoc druhým, zaujmete niekoho, kto má podobné záujmy.

Ide o jednoduchý zákon vyjadrený vo verši: ” Lebo inteligencia sa primkne k inteligencii, múdrosť príma múdrosť, pravda sa chápe pravdy, cnosť miluje cnosť, svetlo sa primkne ku svetlu, milosrdenstvo má súcit s milosrdenstvom a činí si nárok na svoje vlastné, spravodlivosť pokračuje svojim smerom a činí si nárok na svoje vlastné.” (NaZ 88: 40)

3. Modlite sa

Modlite sa často a úprimne. Vyjadrite Nebeskému Otcovi priania vášho srdca. Poproste Ho s vierou o pomoc a radu. A potom pozorne počúvajte nabádania Ducha. Pozornejšie si všímajte udalosti vo svojom živote a premýšľajte o tom, čo sa vám Nebeský Otec snaží povedať. Pamätajte na to, že On neustále pracuje a nie ste Mu ľahostajní.

4. Skutočne verte

Pamätáte sa na Plán spásy? Jeho neoddeliteľnou súčasťou je rodina. Nebeský Otec chce, aby sme na tomto svete žili a zdokonaľovali sa v rodinách. Práve z tohto dôvodu vám požehná, aby ste si našli dobrého manžela či dobrú manželku a mohli v utváraní pozemskej a aj večnej rodiny pokračovať. Verte v plán Nebeského Otca a v jeho načasovanie. Verte, že On má pre vás pripraveného niekoho špeciálneho a keď príde ten správny čas, kedy vy aj dotyčný/á budete pripravení, stane sa hoci aj zázrak, ak to bude potrebné a vy dvaja sa stretnete. Nenechajte sa zbytočne znepokojiť či rozptýliť. To si Boh určite nepraje. Napokon všetko má v živote svoj čas a On má všetko pevne vo svojich rukách.

5. Získajte svoje patriarchálne požehnanie

Patriarchálne požehnanie je osobné písmo,  ktoré môže každý člen Cirkvi dostať prostredníctvom patriarchu.  Pomôže vám nazerať do budúcnosti s väčšou istotou v Boží plán. Môže vás varovať pred ťažkými vecami, na ktoré je treba dopredu sa pripraviť. Môže vás usmerniť, ak sa nachádza vo svojom živote na rázcestí a neviete ktorým smerom sa vydať. Môže vám ukázať, akých vecí sa máte vo svojom živote pridŕžať a na čo nemáte zabúdať. Patriarchálne požehnanie vás môže naviesť na cestu, na ktorej nájdete svoju spriaznenú dušu. Môže vám povedať akými vlastnosťami bude oplývať váš manžel alebo manželka. Ak ho ešte nemáte, nečakajte dlho, získajte ho!

6. Neseďte doma

Je asi jasné, že doma pri pustenom seriáli nikoho nestretnete. Užívajte si život, stretnite sa s priateľmi, s rodinou, komunikujte s ľuďmi, ktorých vám život prinesie. Využívajte príležitosti, ktoré máte vo svojom okolí. Ale pozor na bod číslo jeden. Netlačte na pílu, jednoducho žite „normálny“ život.

7. Buďte otvorení

Majte otvorenú myseľ a nerobte unáhlené závery. Nesúďte ľudí skôr ako ich spoznáte. Nikdy neviete, o čo/ koho môžete prísť. A vlastne ani potom ich nesúďte. 🙂

8. Buďte odvážni

Hovorí sa, že odvážnemu šťastie praje. Povedala by som, že ten kto nám praje je rozhodne Nebeský Otec. Nebáť sa a urobiť prvý krok je ale našou úlohou. Nebojte sa osloviť toho, kto sa vám páči, aj keď si možno myslíte, že je vysoko nad ” vašu kategóriu” a že u neho nemáte šancu. Verte nie len Bohu ale aj sebe. Všetci sme predsa dcéry a synovia Nebeského Otca.

9. Nečakajte dokonalosť

Na tento svet sme prišli so zámerom učiť sa, rásť a postupne sa zdokonaľovať. Nemôžte mať preto predstavu, že váš partner bude dokonalosť sama. Dívajte sa preto viac na potenciál, ktorý všetci ako dcéry a synovia Nebeského Otca máme. Nedívajte sa toľko na jeho/jej chyby ale skôr na to, či má snahu na nich pracovať.

10. Zamerajte sa na spoločné ciele a priority

Vo svojom okolí poznám páry ktoré potvrdili pravidlo „ vrana k vrane sadá“ ale aj tie, ktoré naopak tvrdia, že protiklady sa priťahujú. Povedala by som, že vo vzťahu sú možno dôležitejšie než vlastnosti práve podobné priority a rovnaké životné ciele. Spýtajte sa svojej priateľky/ svojho priateľa ako si predstavuje fungovanie rodiny alebo vôbec či má záujem niekedy rodinu vytvoriť, čo by chcel v živote dosiahnuť, v čo verí a ako podľa toho žije. Rovnaké priority a životné ciele budú nakoniec pre vaše spoločné šťastie esenciálne.

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)