Charitatívna organizácia LDS Charities, humanitárna organizácia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, schválila projekt, ktorý má vytvoriť 1 000 hygienických balíčkov pro potrebných. Za týmto účelom sa spojila s miestnou konferenciou pro mladých slobodných dospelých členov a priateľov Cirkvi z krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa konala od utorka do soboty 10.–14. 7. 2018 v  Koutech neďaleko Ledče nad Sázavou. Zúčastnilo sa jej viac ako sto mladých z trinástich krajín, okrem iných zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Nemecka, ale aj z USA či Japonska.

Mladí Mormoni pomáhajú rómskym deťom v núdzi

Účastníci konferencie boli požiadaní, aby priniesli niekoľko predmetov, ktorými by prispeli na pomoc. Následne balíčky skompletovali počas spoločnej akcie zameranej na službu druhým. Hotové balíčky budú poslané do rómskych osád, kde budú k dispozícii deťom žijúcim v núdzi. Okrem hygienických balíčkov však účastníci pomáhali i v miestnom domove pre seniorov, kde vykonávali údržbárske, záhradnícke či natieračské práce. „Bolo skvelé tráviť čas s priateľmi, užívať si aktivity a zároveň spoločne slúžiť,“ ohodnotila svoje zážitky jedna z dobrovoľníčok. projekt služby

Humanitárni misionári

Starší a sestra Schultzovi, ktorí majú projekt na starosti, pôsobia v súčasnej dobe ako humanitárni misionári na Slovensku. Projekt sa rozhodli zrealizovať potom, čo videli rodiny žijúce v núdzi, často bez prístupu k hygienickým potrebám. „Vieme, že cieľom organizácie LDS Charities je slúžiť chudobným a potrebným a učiť ich sebestačnosti. Z toho vzišiel nápad pomôcť chudobným deťom,“ vystihol svoju motiváciu starší Schultz.

„Zišli sme sa s Darinou, vedúcou šiestich rómskych komunít. Previedla nás osadou majúcou približne 700 ľudí a odhadla, že polovina z nich sú deti mladšie ako 17 rokov. Videli sme zchátralé domy, v ktorých ani netečie čistá voda. Spoločná studňa uprostred dediny poskytuje čistú vodu na čistenie, varenie aj hygienu. Zistili sme, že niektoré deti nemôžu chodiť do školy kvôli všiam a chorobám spôsobeným žalostnými životnými podmienkami,“ dodáva starší Schultz.

Hygienické balíčky podporia deti, ktoré sa snažia si zlepšiť hygienické návyky. Potreby ako mydlo, zubná pasta alebo utierky budú podľa Dariny prijaté s veľkou vďačnosťou a podporia deti v snahe sa vzdelávať a zúčastniť sa kurzov osobnej hygieny, ktoré usporiadava. Aj keď sa jedná iba o drobnú pomoc, je to príležitosť podporiť členov rómskych komunít v snahe zlepšiť si život. „V súčasnosti totiž veľká časť mladých Rómov neverí, že majú v živote šancu sa zo stavu chudoby dostať. Mentalita života v ghette je sama o sebe podobná ‚chorobe‘,“ uzatvára starší Schultz.

Oddanosť Spasiteľovi

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje pomoc a rozvojové projekty pre humanitárne účely v krajinách po celom svete. Projekty prebiehajú bez ohľadu na národnosť alebo náboženské vyznanie príjemcov pomoci a realizujú sa prevažne vďaka darom od členov Cirkvi, ale i vďaka príspevkom ľudí z celého sveta. Mormoni veria, že humanitárna služba druhým je prejavom a dôležitou súčasťou ich oddanosti Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý je tým najväčším príkladom skutočnej a nesebeckej služby blížnemu.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.