Mormoni slúžia rómskym komunitám na Slovensku

Mormoni, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje pomoc a rozvojové projekty pre humanitárne účely aj na Slovensku. Tento je pre rómske deti.

Read More