V dňoch od 18. do 22. septembra sa konal týždeň dobrovoľníctva v meste Nitra. Tento výnimočný projekt pomoci bol organizovaný pod záštitou Nitrianskeho Centa dobrovoľníctva. Obetavé zamestnankyne tejto neziskovej organizácie mali už vopred vyhliadnuté príležitosti k službe. Ochotní jednotlivci a rodiny sa mohli vopred prihlásiť, zvoliť si projekt, so ktorého mali túžbu zapojiť sa. Projekty neboli jednotvárne, práve naopak. Išlo o pomoc so záhradnými prácami, revitalizáciu prostredia, pomoc pri verejnom podujatí, maľovanie komunitného plotu a mnoho ďalších. I keď sa táto akcia odohrávala počas posledných septembrových dní, počasie zúčastneným prialo a nálada bola priam skvelá. Dobrovoľníci natierajú plot

Žiadny dobrý skutok nieje zbytočný

Naši nitrianski misionári, misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa s nadšením zapojili do projektu prípravy divadelnej Nitry a natierania plotu komunitného centra na Klokočine. V stredu zvládli dôsledné vyčistenie, usušenie a opätovné uskladnenie 140 pneumatík. Samy ľudia, prijímajúcu túto pomoc povedali: „To sme ani nečakali, že za 2 dni stihnete. Vy ste to ale spravili za 2 hodinky …“ Nasledujúci deň natierali plot komunitného centra spolu s jednou slečnou, ktorú poznali už z predchádzajúcich dobrovoľníckych akcií a práca im šla doslova od ruky. Dobrovoľníci vyjadrili pocity radosti za dobre odvedenú prácu a súčasne vďačnosť, že sa mohli doň zapojiť.

“Žiadny dobrý skutok, akokoľvek malý, není nikdy zbytočný.”

Ezop

Nitrianski misionári

V Nitre a blízkom okolí dobrovolničia tým, že zdieľajú posolstvo znovuzriadeného evanjelia s každým, kto prejaví záujem dozvedieť sa viac a obohatiť svoj život o mnohé pravdy, ktoré sa zo zeme vytratili. Navštevujú členov Cirkvi v ich domovoch, poskytujú im službu a duchovnú podporu vždy keď je potreba. Vnášajú svetlo do životov ľudí a ich snahou je pomôcť každému prísť ešte o niečo bližšie k Ježišovi Kristovi. Keďže ich materinským jazykom je angličtina, organizujú a vyučujú bezplatné kurzy angličtiny. Radi vyhľadávajú rozličné projekty služby a priložia ruku k dielu všade tam, kde je jej nedostatok. Ak ste ich ešte nemali príležitosť stretnúť, neváhajte a nezdráhajte ich samy kontaktovať! Môže to iba obohatiť váš život. 

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.