Nefi nás varoval. Vtedy a dnes

Nefi nás varoval. Vtedy a dnes

Nefi, prorok v Knihe Mormonovej, nám zanechal, okrem iného, aj jedno varovanie. Nájdeme ho v kapitole nenápadne uhniezdenej medzi neslávne zložitými „kapitolami Izaiáša“ a Jákobovou alegóriou o olivovníku. Prvé 2 verše 30.-tej kapitoly čítajú: V týchto veršoch hovorí...
Polygamia teda mnohoženstvo a mormoni

Polygamia teda mnohoženstvo a mormoni

Svätí neskorších dní veria, že manželstvo, ktoré spája jedného muža s jednou ženou, je Pánov stály zákon. V biblických dobách Pán niektorým ľudom prikázal, aby praktikovali plurálne manželstvo – manželstvo, ktoré spája jedného muža s viac než jednou ženou (polygamia...
Čo, prečo a ako evanjelia? Náuka, zásada, činy?

Čo, prečo a ako evanjelia? Náuka, zásada, činy?

A tu je kvízová otázka priam z nedeľnej školy: „Ako definujeme náuku evanjelia?“ A je to bez akejkoľvek nápovedy, či priateľa na telefóne. Dlhoročný člen Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní si možno povie: „No, je to všetko, čo učia písma a proroci, či?“ Vec...

Pin It on Pinterest