Na svete sú miliardy ľudí, s ktorými sa môžeme porovnávať. Len čo ale začneme, príde nám ťažké skoncovať s porovnávaním sa. Každý z nás to už určite urobil. Priali sme si byť práve ako ona alebo sme si pomysleli ako sme radi, že nie sme ako ten a ten človek. Ak tak činíme, vieme, že sa nesprávame a nepremýšľame tak ako by činil Kristus.

Je možné niekoho spravodlivo obdivovať. Je to zdravé, lebo nás to motivuje k zlepšovaniu sa. Avšak závidieť niekomu jeho, či jej silné stránky a „dokonalý život“, a pritom byť zahanbený svojimi vlastnými slabosťami a nedokonalosťami je čisto negatívnou vecou. Nezdravé porovnávania sa vedú k depresii, strate sebavedomia a vlastnej ceny, nevďačnosti, radovania sa z ťažkostí druhých, neznášanlivosti, strate drahocenného času a márnej snahy, strate motivácie dosiahnuť svoje osobné ciele a odchýlenie sa od duchovnosti. Ak je porovnávanie sa s ostatnými na vašom dennom programe, je na čase s tým prestať a k tomu vám poskytuje niekoľko typov.

Modlite sa o Pánove vedenie

Pán nás nikdy neopustí. On nám dal dar modlitby, aby sme s ním každý deň komunikovali. A nie iba každý deň, ale neustále. Ak zápasíte s porovnávaním sa s ostatnými, pokorne sa pomodlite k Pánovi o jeho vedenie a získajte odpoveď pre vás. Evanjelium je o zmene a môžeme sa stať tými najlepšími verziami seba samých, keď s Ním v modlitbe komunikujeme.

Netrápte sa tým, čo si o vás môžu ľudia myslieť

Veľmi často sa trápime tým, čo si o nás myslia druhí. Názorom našej rodiny, priateľom, susedov a spoločnosti dovolíme určovať ako sa samy cítime. Názor Nebeského Otca je ale ten najdôležitejší, lebo On nás vidí jasne. Vy ste synom a dcérou milujúceho Nebeského Otca. V jeho očiach ste výnimočnými a veľkolepými.

Veďte si „DENNÍK VĎAČNOSTI“

Vedením denníka si zaznamenáte veci, za ktoré ste vďační, a to vám pomôže zamerať sa na požehnania, ktoré ste už získali. Je ich tak mnoho! Vyhraďte si každý deň čas na spísanie vašich darov, talentov a príležitostí, ktoré ste mali. Uvážte, čo by ste mohli urobiť, aby sa niekto iný cítil vďačný ten nasledujúci deň. Vracajte sa späť do tohto denníka, v čase potreby vám príde vhod.

Obmedzte svoj čas na sociálnych sieťach

Aj keď sociálne médiá môžu byť použité k dobru, môžu tiež uškodiť tým, ktorí ho používajú k porovnávaniu sa svojich životov s životmi kamarátov, známych, či dokonca s neznámymi ľuďmi. Pamätajte, že tu je viac lží ako pravdy. Nebuďte zaneprázdnenými obavami o svoj vzhľad, úspechy porovnávaním sa s ostatnými. Obmedzte čas, ktorý takto trávite a namiesto toho prepnite z online svetu do toho skutočného.

Neočakávajte, že budete dokonalými

Vieme, že nik nie je dokonalý, a predsa si dovolíme uveriť, že zopár ľudí skutočne dokonalými môže byť. Ale nie sú. Každý má slabosti a zápasí s nimi; či si ich nechávajú pre seba alebo nie, je na nich. Nemali by očakávať byť dokonalými, vy takisto nie. Písma nás učia: „Nie je nutné, aby človek bežal rýchlejšie, ako má silu“ (Mosiáš 4:27).

Ľudskou povahou je cítiť sa nedostatočne dobrými, ale nedovoľte aby sa to navždy stalo súčasťou vašej mentality. Prijmite výzvu byť skutočným a pravdivým nasledovníkom Ježiša Krista a prejdite od súperenia k spolupráci, od lásky k sebe k láske k ostatným, od porovnávania sa k spájaniu sa s druhými.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “5 Ways to Help You Stop Comparing Yourself to Others”  (http://www.ldsliving.com/5-Tips-to-Help-You-Stop-Comparing-Yourself-to-Others/s/83430)

[Slovak] ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company
The following two tabs change content below.

Hwa

Latest posts by Hwa (see all)